Du er her: Forside / Af DSL's seneste udgivelser

Af DSL's seneste udgivelser

På denne side omtales de seneste af Selskabets udgivelser

klik her for at gå til den samlede oversigt!

Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

Holbergs Staat

Udgivet af Ludvig Holbergs Skrifter
Forlaget Vandkunsten, 2014. 788 sider. Vejl. pris: 299.95 kr. ISBN 978-87-7533-030-0
Udkom 28. maj 2014. 1. udgave

I over 400 år var Danmark og Norge forenet i ét rige under samme konge. Mere end nogen anden personificerer Ludvig Holberg (1684-1754) denne dansk-norske fællestid. Født og opvokset i Bergen og bosat gennem det meste af sit voksne liv i København som professor ved Københavns Universitet, blev han fællestidens væsentligste forfatter, på én gang munter kultur-kritiker og loyal undersåt. Som historiker, digter, satiriker og moralfilosof var Holberg den mest betydningsfulde eksponent for oplysningstidens ideer i det dansk-norske rige.

I 2014 er det 200 år siden rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge ophørte. Det er anledningen til at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Univer-sitetet i Bergen i fællesskab udsender Holbergs store og levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland. Værket udkom første gang i 1729 med titlen Dannemarks og Norges Beskrivelse, og 20 år senere, i 1749, udsendte Holberg en ny, revideret udgave med titlen Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat.

Tom Kristensen: Hærværk

hærværk

Udgivet af Torben Jelsbak
Gyldendal, 2014. 592 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-218-6
Udkom 1. maj 2014. 2. udgave

I sit litterære hovedværk, den selvbiografiske roman Hærværk, 1930, holder forfatteren dommedag over sig selv og tiden.

Det er historien om den fallerede digter Ole Jastrau, der bryder op fra sin borgerlige tilværelse som familiefar og litteraturredaktør ved et københavnsk dagblad for at kaste sig ud i alkoholens selvforglemmende rus i selskab med den dæmoniske digterdesperado Stefan Steffensen. Romanen udspiller sig i en genkendelig historisk kulisse af de brølende 20’eres København med kimende telefoner, elektriske lysaviser, jazzrestauranter og kommunistoptøjer. Men som handlingen skrider frem, indlejres den borgerlige opbrudshistorie i et symbolsk perspektiv med Jastrau i rollen snart som gammeltestamentlig synder på vej gennem helvede, snart som menneskeliggjort Jesus blandt skøgerne.

Ved sit romantekniske mesterskab og pågående eksistentielle kriseerfaring indskriver ”Hærværk” sig i mellemkrigsårenes europæiske modernisme side om side med romaner af James Joyce, Thomas Mann og Louis-Ferdinand Céline.

Knud Hjortø: Støv og stjærner

null

Efterskrift ved Henrik Schovsbo, tekstudgivelse og noter ved Esther Kielberg
Gyldendal, 2014. 181 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-216-8
Udkom 18. marts 2014. 1. udgave

Knud Hjortø (1869-1931) kom fra landet til byen. Han tog til Paris og blev digter - og det blev han ved med at være, indtil han blev blind og blev kørt over. Dette er Hjortøs ydre skæbne ultrakort - vennen Johannes V. Jensen skrev lige så kort om hans indre: "En Fenrisulv opsporede han i sin natur, droges med det og efterlod den bunden". Dette antyder nogle af de temaer, han udfolder i sit forfatterskab fra debuten, Syner, 1899. Støv og Stjærner, 1904, om den følsomme digterspire Ivar Holt følger op på denne indsats med skildringer af kroppens og sindets ubevidste liv. Romanen indgår sammen med To verdener, 1905 og Hans Råskov, 1906, i en trilogi, der blev Hjortøs hovedværk, og som nu, tillige med Syner, foreligger i Danske Klassikere. Bøgerne blev hurtigt oversat til tysk, og da en ny udgave af oversættelsen kom 2007, vakte den igen opsigt og blev anmeldt i de førende blade.

Knud Hjortø: Hans Råskov

null

Efterskrift ved Henrik Schovsbo, tekstudgivelse og noter ved Esther Kielberg
Gyldendal, 2013. 209 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-215-1
Udkom 18. marts 2014. 1. udgave

Knud Hjortø (1869-1931) var bondefødt, men blev akademiker. Han var uddannet i fransk og sprogvidenskab, der optog ham som underviser frem til året 1912, hvor han blev i stand til at leve af sit forfatterskab. I Hans Råskov, 1906, skildrer han sin tids moderne mennesketype, den effektive tekniker. På et tidspunkt opsøger han en bekendt sjælelæge i Wien, som kunne være Sigmund Freud, og således åbnes for kontakten mellem personens indre kaotiske liv og tidens moderne fortolkning, der peger fremad mod kulturradikalismen.

Hans Kirk: Fiskerne

null

Udgivet af Ole Ravn
Gyldendal, 2014. 397 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-217-5
Udkom 18. mart 2014. 1. udgave

Med Fiskerne, 1928, slog Hans Kirk (1898-1962) igennem som forfatter. Hans debutroman er for længst blevet en moderne nyklassiker og er indtil i dag trykt i mere end 375.000 eksemplarer.

Bogen er den første egentlige kollektivroman i dansk litteratur. Den skildrer på en lavmælt og humoristisk måde, hvad der sker, da en gruppe indremissionske fiskere bryder op fra deres bopæl ved Vesterhavet og slår sig ned ved Limfjorden, hvor forholdene er langt mildere. Hans Kirk viser i romanen ikke blot, hvordan fiskernes tankegang og normer får indflydelse på deres nye naboer, men også, hvordan fiskernes egen tankegang og selvforståelse påvirkes af de ændrede forhold.

Studér Middelalder på Nettet, ver. 2.0

Studér Middelalder På Nettet #2

Den 11. december 2013 blev Studér Middelalder På Nettet, der oprindelig blev lanceret i 2006, offentliggjort i ny, opdateret version.

Siden – der er en del af DSL's fælles indgang til Middelalder og renæssance – indeholder danske tekster fra middelalderen i tekstkritiske udgaver, og materialet dækker:

· perioden ca. 1300-1515

· forskellige genrer

· forskellige håndskrifttyper og tryk

Teksterne er alle forsynet med tekstkritiske noter og kan for en stor dels vedkommende også læses som digitale fotos. Til alle tekster findes indledninger om den litteratur- eller kulturhistoriske baggrund, og til manuskripterne findes desuden håndskriftbeskrivelser.

Læs mere om Studér Middelalder på Nettet.

Besøg Studér Middelalder på Nettet.

Karen Blixen: Gengældelsens Veje

Gengældelsens VejeEfterskrift ved Benedikte F. Rostbøll, tekstudgivelse og noter ved Nicolas Reinecke-Wilkendorff
Gyldendal, 2013. 374 sider. Vejl. pris: 399 kr. ISBN 978-87-02-142716
Udkom 18. november 2013. 1. udgave

Gengældelsens Veje udkom under pseudonymet Pierre Andrézel i 1944. Bogen, der bl.a. skiller sig ud ved at være den eneste roman i Karen Blixens forfatterskab, vakte stor opmærksomhed i pressen og blev en massiv salgssucces. Den udgives her i en tekstkritisk udgave forsynet med efterskrift og noter.

Karen Blixens gotiske fortælling, der foregår i 1840'ernes England og Frankrig, handler om to unge kvinder, der er overladt til sig selv, men er så heldige at komme i huset hos pastor Pennhallow og hans kone. I begyndelsen ånder alt fred og idyl, ægteparret betragter pigerne som deres egne døtre, men så begynder rædslerne. Pigerne finder ud af, at pastor Pennhallow er involveret i hvid slavehandel.

Georg Zoëga: Briefe und Dokumente II-V + namenregister

Briefe und Dokumente IIUdgivet af Øjvind Andreasen † og Karen Ascani
Syddansk Universitetsforlag, 2013. 2.652 sider. Vejl. pris: 800 kr. ISBN 978-87-7533-023-2
Udkom 18. november 2013. 1. udgave

Den danske arkæolog og numismatiker Georg Zoëga (1755-1809) levede og arbejdede i Rom fra 1783 og til sin død. Her gennemførte han en række studier af de romerske arkæologiske levn, et pionerarbejde, der vakte stor interesse blandt datidens forskere.

Georg Zoëgas omfattende korrespondance blotlægger et stort internationalt netværk af faglige og personlige kontakter, og den er et levende vidnesbyrd om kredsen af danske forskere, kunstnere og andre rejsende i Rom i de skelsættende år omkring 1800. Brevvekslingen med den betydelige kreds af danske forskere, der arbejdede under kardinal Stefano Borgias auspicier, er således en uvurderlig samling kilder til dansk forskningshistorie, og Zoëgas utrættelige indsats som formidler mellem dansk og italiensk kultur i bredeste forstand fremgår tydeligt.

Øjvind Andreasen udgav i 1967 for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab første bind af Zoëgas Briefe und Dokumente indeholdende dokumenter fra fødslen i 1755 til juni 1785. De fleste af dokumenterne vedrørende årene frem til Zoëgas død i 1809 efterlod han transskriberet. I 1991 blev ansvaret for udgivelsen af de resterende bind overdraget til Karen Ascani, som har forøget dokumenternes antal og – bistået af Jesper Svenningsen – forsynet udgivelsen med et værdifuldt analytisk navneregister, der omfatter samtlige 5 bind.

Moths Ordbog

Moths OrdbogMoths ordbog er en meget stor ordbog fra ca. år 1700. Den er et enestående kulturhistorisk monument, som nu digitaliseres. I ordbogen behandles et bredt udvalg af ord, omkring 100.000, og blandt dem er også datidens jævne og uartige gloser, som i mange tilfælde stadig er i brug. Den enkelte ordbogsartikel oversætter det danske stof til latin og giver forskelligartede oplysninger, bl.a. mange faste vendinger, der giver et levende billede af det dansk-norske samfund lige før Holberg.

Læs mere om Moths Ordbog.

Besøg Moths Ordbog.

Saxos Danmarkshistorie 1-2 [lydbog]

Saxo lydbog

 

Udgivet af Peter Zeeberg.
Lindhardt og Ringhof, 2013.
Vejl. pris pr. bind: 109,95 kr.
ISBN bind 1: 9788711357576
ISBN bind 2: 9788711357583
Udkom 14. august 2013.
2. lydbogsudgave

Lydbogsudgave af Saxos Danmarkshistorie.


Saxos Danmarkshistorie
[e-bog]

Saxo_e-bog

 

Udgivet af Peter Zeeberg.
Gads forlag, 2013. Vejl. pris: 99 kr. ISBN 978-87-12-04745-2
Udkom 28. juni 2013. 1. e-bogsudgave

Saxos Danmarkshistorie er storværket fra den danske middelalder. Få bøger har haft større betydning for dansk litteratur og kunst, og for dansk selvopfattelse. Med Peter Zeebergs elegante, nudanske oversættelse bliver det tydeligt, hvorfor Saxos værk har vundet stor popularitet - fortidens mytiske og historiske skikkelser træder levende frem i Saxos beretning om danskernes magtkampe, krige og kærlighedseventyr.

Første til niende bog rummer hele den danske sagnhistorie frem til den historiske tids begyndelse. Fra Dan til Gorm den Gamle. Her findes sagn om mennesker og guder, om kong Skjold og Rolf Krake og om Balder, Høder og Odin. Vi hører om den snu Amled, der hævner sin far, om den gamle kong Vermund og hans sløve søn Uffe, der vågner til dåd og redder landet, om Frode Fredegod og om kæmpen Starkad med den faste, gammeldags moral. Her finder vi også den tragiske kærlighedshistorie om Hagbard og Signe og fortællingerne om den store viking Regner Lodbrog.

Tiende bog begynder i vikingetiden med Harald Blåtand og kristendommens indførelse og værket slutter i sekstende bog med Pommerns underkastelse i 1180'erne. Det er en bevæget tid med store erobringer og blodige borgerkrige. Vi hører om mordet på Knud den Hellige i Albani Kirke i Odense og Knud Lavard i Haraldsted Skov. Centralt står kampene mellem Sven, Knud og Valdemar, der ender med at Knud Lavards søn, Valdemar den Store, står tilbage som enekonge. I den sidste del frem til værkets slutning i Saxos egen tid er biskop Absalon fortællingens absolutte centrum, ikke mindst skildret som den store hærfører i kampene mod venderne.

Martin Andersen Nexø: Samlede fortællinger I-IV

Samlede fortællinger

Udgivet af Henrik Yde.
Syddansk Universitetsforlag, 2013. 1.208 sider. Vejl. pris: 600 kr. ISBN 978-87-7533-013-3
Udkom 28. juni 2013. 1. udgave

Samlede fortællinger I-IV rummer alle de 85 fortællinger, som forfatteren selv lod optage i 13 bøger fra debuten, Skygger (1898), frem til hans sidste samling fortællinger, Mod Lyset (1938), samt efterslætten Et Skriftemaal (1946). Nexøs kortprosa blev således affattet gennem hele forfatterskabet og er en kunstnerisk vægtig del af det. Alle fortællingerne blev i forfatterens levetid oversat og er udgivet på op til 11 forskellige sprog.

Disse 85 fortællinger spejler forfatterskabets overordnede bevægelse fra ungdommens indadvendte og nihilistiske fin-de-siècle-stemning over manddommens udadvendte realisme til det sene forfatterskabs allegoriske eventyr og lignelser. En udvikling han delte med flere af sine samtidige, eksempelvis Johannes V. Jensen.

Æbelholt Klosters Brevbog

Æbelholt Klosters Brevbog

Udgivet af Finn E. Kramer, Ivan Boserup, Bent Christensen, Bent Jørgensen, Chr. G. Tortzen, Susanne Vogt.
Syddansk Universitetsforlag, 2013. 591 sider. Vejl. pris: 350 kr. ISBN 978-87-7533-022-5
Udkom 13. juni 2013. 1. udgave

Æbelholt Kloster blev grundlagt af abbed Vilhelm i årene omkring 1175 efter en særlig gave fra biskop Absalon og udviklede sig i løbet af de næste århundreder til et af de største danske klostre. Foruden et mægtigt bygningskompleks vest for Hillerød med kirke, hospital og landbrugsbygninger ejede klostret store dele af det frugtbare vestlige Nordsjælland.

Omkring 1450 besluttede klostret at samle de dokumenter, der kunne bevise klostrets ejendomsret til klostergodset. De ældste stammede fra selve grundlæggelsen, men mange var kommet til i tidens løb, og håndskriftet kom til at indeholde 138 'breve' eller dokumenter på latin og middelalderdansk, som alle fortæller om klostrets ejerforhold, hvordan godset var kommet til klostret, og ikke mindst, hvad det årlige udbytte var.

Mange velhavende nordsjællændere skænkede gårde og jord til klostret og fik som modydelse læst sjælemesser 'til evig tid' for sig selv og deres familie i klosterkirken. Dokumenterne giver derfor et helt unikt billede af det middelalderlige Nordsjælland med navne på dets indbyggere, byer og gårde, værdien af jorden og mange andre oplysninger, som kun brevbogen har gemt for eftertiden.

Hvad enten man interesserer sig for Danmarkshistorie, kirkehistorie eller Nordsjællands lokalhistorie, er Æbelholt Klosters Brevbog en enestående kilde. Bogen udgives hermed for første gang i sin helhed og med originaltekst og nudansk oversættelse side om side. Desuden giver indledningen en grundig indføring i klostrets og håndskriftets historie, og en række registre gør det let at finde rundt i de mange navne og steder. Bogen er rigt illustreret med billeder af håndskriftet og af Æbelholt Kloster, som det ser ud efter de omfattende arkæologiske udgravninger.

Udgaven er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek og Folkemuseet i Hillerød.

Tom Kristensen: Hærværk

hærværk

Udgivet af Torben Jelsbak
Gyldendal, 2013. 592 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-210-6
Udkom 13. juni 2013. 1. udgave

I sit litterære hovedværk, den selvbiografiske roman Hærværk, 1930, holder forfatteren dommedag over sig selv og tiden.

Det er historien om den fallerede digter Ole Jastrau, der bryder op fra sin borgerlige tilværelse som familiefar og litteraturredaktør ved et københavnsk dagblad for at kaste sig ud i alkoholens selvforglemmende rus i selskab med den dæmoniske digterdesperado Stefan Steffensen. Romanen udspiller sig i en genkendelig historisk kulisse af de brølende 20’eres København med kimende telefoner, elektriske lysaviser, jazzrestauranter og kommunistoptøjer. Men som handlingen skrider frem, indlejres den borgerlige opbrudshistorie i et symbolsk perspektiv med Jastrau i rollen snart som gammeltestamentlig synder på vej gennem helvede, snart som menneskeliggjort Jesus blandt skøgerne.

Ved sit romantekniske mesterskab og pågående eksistentielle kriseerfaring indskriver ”Hærværk” sig i mellemkrigsårenes europæiske modernisme side om side med romaner af James Joyce, Thomas Mann og Louis-Ferdinand Céline.

J.P. Jacobsen: Niels Lyhne

lyhne

Udgivet af Jørn Vosmar † og Klaus Nielsen
Gyldendal, 2013. 272 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-211-3
Udkom 13. juni 2013. 3. udgave

Jens Peter Jacobsen (1847-1885) levede – efter botaniske studier i ungdommen – sit korte liv for sit forfatterskab, der kun omfatter romanerne Fru Marie Grubbe, 1876, og Niels Lyhne, 1880, et bind noveller og et bind efterladte digte. Af disse er Niels Lyhne blevet et af Danmarks mest udbredte bidrag til verdenslitteraturen. Man kunne tro, at bogens melankolske antihelt og hans forgæves eller hurtigt strandede forsøg på at gribe livet, digtningen, kærligheden, var bundet til datidens anskuelser og stemninger, men det har vist sig ikke at være tilfældet.

Herman Bang: Ti Aar

ti_aar

Udgivet af Sten Rasmussen
Gyldendal, 2013. 251 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-212-0
Udkom 13. juni 2013. 1. udgave

Ti Aar. Erindringer og Hændelser, 1891, rummer en række erindringsglimt fra Herman Bangs (1857-1912) ungdom.

Bogen indledes med beretningen om de første skridt, han som tyveårig tog på forfatterbanen efter farfaderens død i oktober 1877, og slutter med hjemrejsen fra Prag i oktober 1887, da han havde fuldendt romanen ”Stuk”. Det er det tiår, hvor hans gennembrudsværker bliver til, og han finder sit ståsted i den nordiske impressionisme, hvis hovedskikkelse han blev. Som kunstner er han nu modnet og har fået råd til med indtagende selvironi og afvæbnende humor at se tilbage på de mange fiaskoer og trængsler, han havde mødt som forfatter, foredragsholder og skuespiller.

Fra flere af bogens essays går der tråde ud i forfatterskabet, fx fra »Den gyldne Stad« og fra »En Juleaften i det Fremmede« til romanerne Stuk, 1887, og De uden Fædreland –, 1906.

Herman Bang: Rundt i Norge

rundt_i_norge

Udgivet af Sten Rasmussen
Gyldendal, 2013. 287 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-7533-213-7
Udkom 13. juni 2013. 1. udgave

Ti Aars afslappede tone genfinder man i Rundt i Norge, hvor Herman Bang (1857-1912) kredser om sit sørgmuntre ophold først i 1890’erne i dette hans andet fædreland. Den en journalistisk bog, hvor en lang række brogede turistiagttagelser i flyvende fart passerer gennem en digters temperament. Styrken ligger først og fremmest i det samlede billede, den tegner af navnlig de tre store bysamfund: det fornemme Trondheim, hvor de tilbageværende rester af den uddøende norske adel samler deres sidste illusioner omkring byens ærværdige træbyggede kongsgård, det dynamiske, livskraftige Bergen med dens handelsskuder og rige købmandsgårde, og det unge Kristiania, der knapt nok har vænnet sig til rollen som hovedstad, og hvis caféer præges af hede studenterdebatter og provokerende kunstnerbohêmer.

Hieronymus Justesen Ranch: Karrig Niding

Karrig NidingUdgivet af Leif Stedstrup.
Syddansk Universitetsforlag, 2013. 167 sider. Vejl. pris: 200 kr. ISBN 978-87-7533-018-8
Udkom 12. februar 2013. 1. udgave

Hieronymus Justesen Ranchs (1539-1607) Karrig Niding fra ca. 1600 markerer et højdepunkt i dansk dramatik før Ludvig Holberg. Karrig Niding er en farce i fem akter om den gerrige husfader, der ikke under sin familie og sine tjenestefolk det daglige brød. Stykkets stramme opbygning og sparsomme persongalleri har gjort det mere velegnet for scenen end Ranchs – og tidens – øvrige dramatik, og som den eneste af 1500-tallets skolekomedier har Karrig Niding haft et egentligt efterliv, der ud over flere genudgivelser også tæller diverse iscenesættelser. Hertil kommer stykkets hyppige anvendelse som litteraturhistorisk overgangsværk, der trækker tråde såvel til tidens øvrige skolekomedier som frem mod genrens blomstringstid i 1700-tallet.

Hans Christensen Sthen: Kortt wendingh

Kortt wendinghUdgivet af Leif Stedstrup.
Syddansk Universitetsforlag, 2013. 247 sider. Vejl. pris: 200 kr. ISBN 978-87-7533-012-6
Udkom 12. februar 2013. 1. udgave

Hans Christensen Sthens (1544-1610) skolekomedie Kortt wendingh fra ca. 1570 er kun sparsomt omtalt i litteraturen. Forklaringen ligger sandsynligvis i, at stykket er opbygget af en række af hinanden uafhængige monologer, der umuliggør en egentlig dramatisk handling. Er stykket uden scenisk gevinst, så har det imidlertid værdi som historisk kilde, idet det præsenterer et tværsnit af tidens samfund. Monologerne fremsiges af en række personer, som repræsenterer forskellige sociale lag – fra sognepræsten og borgmesteren øverst i hierarkiet til tjenestepigen og skøgen nederst. Samlet giver teksten således et enestående billede af folkelivet i en sjællandsk havneby i begyndelsen af 1600-tallet.

Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske rejse

KlimNyoversat af Peter Zeeberg fra Holbergs latinske udgave fra 1741, illustreret af Ole Sporring.
Forlaget Vandkunsten, 2012. 400 sider. Vejl. pris: 250 kr.
ISBN 978-87-7695-161-0.
Udkom 31. oktober 2012. 1. udgave

Niels Klim er seriøs morskabslæsning fra 1700-tallet. Løssluppen humor og klog refleksion går hånd i hånd i denne roman om en selvsikker, ung akademiker der finder en ukendt verden i Jordens indre og får udfordret alle sine vaneforestillinger. Verden bliver vendt på hovedet i denne beretning om besindige træer, hyperaktive aber – og uciviliserede mennesker. Hovedpersonen bliver ikke meget klogere af sine utrolige oplevelser, men læserne gør. Også i dag, snart 300 år efter at bogen blev skrevet.

Udgivelsen er led i et stort dansk-norsk udgivelsesprojekt, Ludvigs Holbergs Skrifter. I et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen skal projektet i løbet af de kommende år udgive Holbergs samlede værker både på internettet og i bogform.

Karen Blixen: Syv fantastiske Fortællinger

Syv fantastiske FortællingerEfterskrift ved Lasse Horne Kjædegaard, tekstudgivelse og noter ved Nicolas Reinecke-Wilkendorff
Gyldendal, 2012. 721 sider. Vejl. pris: 399 kr. ISBN 978-87-02-10225-3
Udkom 18. juni 2012. 1. udgave

Et par år efter, at Karen Blixen var vendt tilbage til Danmark efter sit 17 år lange Afrika-ophold, debuterede hun under pseudonymet Isak Dinesen med Syv fantastiske Fortællinger. Bogen, der oprindelig var skrevet på engelsk, udkom i USA i 1934, hvor den straks blev Book-of-the-Month. Året efter udkom den i Danmark i forfatterens egen gendigtning. Den regnes af mange for hovedværket i forfatterskabet og indeholder de syv fortællinger: "Vejene omkring Pisa", "Den gamle vandrende Ridder", "Aben", "Syndfloden over Norderney", "Et Familieselskab i Helsingør", "Drømmerne" og "Digteren".

 

 

 

 

H.C. Branner: Om lidt er vi borte · Historien om Børge · To Minutters Stilhed 1-2

Branner

Udgivet af Lars Peter Rømhild
Gyldendal, 2011. 546 sider. Vejl. pris: 200 kr. ISBN 9788775332069
Udkom 17. november 2011. 1. udgave

Første del af Hans Christian Branners (1903-66) forfatterskab kan afgrænses til et dusin år: fra hans tidligst publicerede novelle i 1932 over den første novellesamling Om lidt er vi borte (1929)og romanen Historien om Børge (1942)  til hans anden novellesamling To Minutters Stilhed fra 1944. Efter krigen og besættelsen fik forfatterskabet en anden karakter.

Branners tidlige forfatterskab, der er samlet i disse to bind, udgøres i overvejende grad af fortællinger om børn, men ikke for børn. De er kun lejlighedsvis egentlig selvbiografiske, men fortællingerne beror på forfatterens erfaringer og oplevelser. Det er fortællinger om magtens og autoritetens puritanske repræsentanter, om mødet med seksualiteten, en kredsen om kønnet som en afgørende livsmagt. Historierne udspiller sig med enkelte undtagelser i en umarkeret københavnsk omegn i forfatterens egen levetid, mellem ofte fattige middelklasseeksistenser.

Novellerne holder sig tæt på den klassiske novellekonstruktion, de er enkle og koncentreres ofte omkring en tilfældig men udslagsgivende hændelse i hovedpersonens liv. Branner selv karakteriserede siden selv sine noveller som ´hverdagshistorier´.

Martin A. Hansen: Lykkelige Kristoffer

Hansen

Udgivet af Esther Kielberg
Gyldendal, 2011. 430 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 9788775332090
Udkom 17. november 2011. 1. udgave

Martin A. Hansen (1909-55) skrev Lykkelige Kristoffer i krigsårene. Romanen udkom i 1945, et par måneder før befrielsen, og krigen i dens forrykthed er en markant medspiller i romanen, der foregår i den kaotiske tid under Greves Fejde (1534-36). Om den unge fordrømte idealist Kristoffer, hans udvikling og hans  uundgåelige undergang beretter fortælleren Martin klerk, Kristoffers rejsefælle og historiograf, med vid, hengivenhed og stigende agtelse. Men samtidig får man i den ironiske klerks selvportræt en ransagning af kunstneren som den, der udspionerer og udnytter sine medmennesker.

Renæssancetiden med dens nybrud bliver yderligere ramme om et aktuelt opgør med moderniteten og en søgen efter bæredygtige værdier i en tid, hvor man desperat måtte lede efter holdepunkter.

Henrik Pontoppidan: Smaa Romaner 1905-27 1-2

Pontoppidan

Udgivet af Flemming Behrendt
Gyldendal, 2011. 652 sider. Vejl. pris: 200 kr. ISBN 9788775332038
Udkom 17. november 2011. 1. udgave

Henrik Pontoppidan: Smaa Romaner 1905-1927 rummer den lille kernetekst Det store Spøgelse (1907) og den større politikerhistorie Mands Himmerig (1927), tre kærlighedshistorier: Borgmester Hoeck og Hustru (1905), Den kongelige Gæst (1908) og Et Kærlighedseventyr (1918) og endelige kunstneromanen Hans Kvast og Melusine (1907). Teksterne bringes i deres originale bogudgave.

 

 

 

Islex

fletta-vb

Den tværnordiske netordbog Islex blev åbnet på Island den 16. november 2011 til gavn og glæde for alle, der interesserer sig for moderne islandsk.

Ordbogen skal for den danske dels vedkommende afløse og supplere ældre islandsk-danske ordbøger. Der er tale om en mellemstor ordbog med 48.000 opslagsord og et rigt udvalg af sprogbrugseksempler både fra tale- og skriftsprog, herunder fagsprog. Den indeholder et meget stort antal faste forbindelser, der bl.a. illustrerer brugen af kasus i islandsk, og den har link til fulde bøjningsmønstre for alle islandske opslagsord. Ved visse ord vil der desuden være billeder og encyklopædiske oplysninger. Inden længe vil man også kunne høre, hvordan ordene udtales. Ordbogen henvender sig til islændinge, der skal formulere sig på dansk, og til danskere, der skal forstå islandsk.

Ordbogen er blevet til i samarbejde mellem følgende fire institutioner: Islands Universitet, Göteborgs Universitet, Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Fróðskaparsetur Føroya sluttede sig til projektet i begyndelsen af 2011 og arbejder på at færdiggøre den færøske del i slutningen af 2012.

Den danske del af Islex er finansieret af offentlige midler fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Endvidere har den danske del modtaget støtte fra Nordisk Kulturfond, Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde og Dansk-Islandsk Fond.

Islex kan besøges på http://islex.dk.

Jens Steen Sehesteds digtning I-II

Jens Steen Sehesteds digtning I-II

Udgivet af Jens Keld † og Marita Akhøj Nielsen
Syddansk Universitetsforlag, 2011. 710 sider. Vejl. pris: 350 kr. inkl. cd. ISBN 978-87-7533-018-8
Udkom 28. oktober 2011. 1. udgave

Køb Jens Steen Sehesteds digtning I-II her via Syddansk Universitetsforlag.

Jens Steen Sehested levede samtidig med Kingo og Leonora Christina, men er i dag glemt uden for snævre faglige kredse. Af sine samtidige var han imidlertid værdsat som en fremtrædende barokpoet. I sin levetid fik han trykt omkring 20 digte, dobbelt så mange henlå utrykte ved hans død. Hans poetiske sprog er originalt – det er hans erklærede mål at skabe et kunstnerisk sprog, der kan løfte den danske litteratur op på internationalt niveau. Hans emnevalg er i usædvanlig grad koncentreret om kroppens behov og funktioner: Sjældent er sex skildret så festligt, sult så nagende, uhumskheder så ulækkert som i hans digte. Den krasse realisme indebærer, at det er den jævne hverdagsvirkelighed, han foretrækker at digte om. Ikke desto mindre behersker han en bred vifte af genrer: ydmyge bønner til kongen, pompøse ærevers, moraliserende læredigte, frivole elskovsviser og en drøjt humoristisk skildring af kvindernes dyder og laster.

Jens Steen Sehesteds digtning er i to bind. Bind 1 indeholder Sehesteds digte, samt melodiudsættelser og en musikhistorisk indledning ved Niels Martin Jensen. I bind 2 findes fyldige kommentarer til digtene, foruden en udførlig indledning om forfatteren og hans værk. Udgaven inkluderer en cd med otte Sehested-viser fra udgivelsen, indspillet af Adam Riis (tenor) og Lars Ulrik Mortensen (cembalo) i Garnisons Kirke, København, den 16. september 2011.

Jens Steen Sehesteds digtning bd. 1-2 forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag.

Erik Hansen og Lars Heltoft: Grammatik over det Danske Sprog I-III

Grammatik over det Danske Sprog

Syddansk Universitetsforlag, 2011. 1.842 sider. Vejl. pris: 795 kr. ISBN 978-87-7533-006-5
Udkom 18. maj 2011. 1. udgave

Køb Grammatikken her via Syddansk Universitetsforlag.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udsendte den 18. maj 2011 Erik Hansen og Lars Heltofts længe ventede Grammatik over det Danske Sprog I-III, den hidtil mest udtømmende beskrivelse af moderne dansk grammatik og den første større grammatik i over 40 år.

Grammatik over det Danske Sprog tager udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn og inddrager forholdet til den faktisk forekommende sprogbrug i sin beskrivelse af de danske grammatiske strukturer frem for at nøjes med at beskrive de formelle regler. Den beskriver altså ikke kun hvordan de grammatiske strukturer ser ud, men giver også kvalificerede forslag til hvad de grammatiske mønstres og konstruktioners betydningsindhold er.

Grammatikken giver meget udførlige beskrivelser af ledstilling, pragmatiske kategorier og informationsstruktur i danske sætninger. Den har en ny indfaldsvinkel til flere områder inden for dansk syntaks.

Fx beskriver den forholdet mellem traditionelle prædikativer (omsagnsled) og adverbialer ved at indføre en ny syntaktisk og positionel kategori, kaldet prædikativ i udvidet forstand.

Den bidrager også med et nyt syn på dansk ledstilling og det danske sætningsskema, idet leddenes rækkefølge ses som udtryk for sproghandling og sproghandlingsmuligheder. I den traditionelle tilgang forstås rækkefølgen som et spørgsmål om forskellen på hovedsætning og bisætning, og man har bl.a. haft problemer med at forklare hvorfor man i nogle hovedsætninger har bisætningsstruktur og omvendt. Som noget nyt gives her en funktionel og betydningsmæssig forklaring på at vi i dansk har forskellige sætningstyper.

Der fremlægges et nyt forslag til en beskrivelse af sætningsleddenes system.

Derudover opererer grammatikken med flere pladsmuligheder til adverbialer i både neksusfeltet og slutfeltet end andre grammatikker gør. Den giver ligeledes en grundig og helt ny beskrivelse af de danske sætningsadverbiers betydning og anvendelse i danske sætninger, igen med udgangspunkt i sprogbrug og kommunikation og baseret på den nyeste forskning inden for området. Og endelig er interjektionerne (udråbsordene) nu en anerkendt del af grammatikken med et helt kapitel for sig.

Bind I indeholder indledning og oversigt samt kilder, referencer, forkortelser og register.

Bind II indeholder en beskrivelse af de syntaktiske og semantiske helheders opbygning: nominaler, verbaler, prædikativer, adverbialer og interjektionaler.

Bind III indeholder en beskrivelse af sætningen og reglerne for konstruktionstyper og ledstilling.

Holbergordbog.dk

holbergordbog.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udsender 1. marts 2011 "en af dansk sprogvidenskabs største bedrifter" som gratis netordbog.

Holbergordbogen er en central indgang til oplysningstidens danske sprog og uundværlig for den der vil fordybe sig i Ludvig Holbergs (1684-1754) forfatterskab. Den dækker hele Holbergs danske ordforråd og beskriver det enkelte ords betydninger, dets bøjningsformer samt de sammensætninger og faste forbindelser hvori det indgår. Navne på personer og steder er desuden medtaget i et vist omfang.

"Holbergordbogen er en af dansk sprogvidenskabs største bedrifter", skrev professor Erik Hansen i Danske Studier i 1982. Arbejdet med ordbogen begyndte efter Anden Verdenskrig, og værket udkom i fem bind 1981-1988. Den digitale udgave er muliggjort af en ekstraordinær kulturministeriel bevilling til styrkelse af det danske sprog som kom i forlængelse af rapporten Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik.

Holbergordbogen kan ses på http://holbergordbog.dk.

Gammeldansk Seddelsamling

Gammeldansk Seddelsamling

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab lancerer den 19. november en digitaliseret udgave af Gammeldansk Ordbogs seddelsamling. Gammeldansk Ordbog er den videnskabelige ordbog over middelalderens danske sprog, afgrænset til perioden 1100-1515. Ordbogen er stadig under redigering. Den bygger på en citatsamling med knap 1 million sedler, hver især forsynet med opslagsord, ordklasse, afrundet citat, kildeangivelse. Den digitale seddelsamling giver mulighed for at udnytte Gammeldansk Ordbogs ressourcer online. Foruden seddelsamlingen er ordbogens kildeliste tilgængelig for avancerede søgninger.

Seddelsamlingen er tilgængelig på siden gammeldanskordbog.dk.

Amalie Skram: Brevveksling med forlæggere

Brevveksling med forlæggere

Udgivet af Janet Garton
Politiken, 2010. 342 sider. Vejl. pris: 150 kr. ISBN 9788775330065
Udkom 10. december 2010. 1. udgave

Amalie Skrams Brevveksling med forlæggere rummer knap 220 breve skrevet mellem Amalie Skram og syv forskellige forlæggere i Norden i perioden 1881-1905. Korrespondancerne berører hendes vægtigste udgivelser og belyser hendes vækst som forfatter fra den skandaleombruste debutroman, Constance Ring (1885), til det anerkendte sidste bind af Hellemyrsfolket, Mennesker (1905).

Foruden at give et interessant indblik i værkernes tilblivelse og forfatterens arbejdsproces fortæller brevene om de vilkår, der herskede i det offentlige liv i 1880’erne og 90’erne – herunder ikke mindst for kvindelige forfattere. Man fornemmer, hvordan Amalie Skram, som kvinde, ofte følte det vanskeligt at sætte sig igennem i forhandlinger med forlag ene, ligesom man får indtryk af den indirekte censur, der blev udøvet, når forlæggerne anbefalede hende at nedtone krasse, realistiske passager i værkerne. – En censur, der i høj grad havde rod i tidens smag og holdning til, hvordan det fandtes passende for en dame at udtrykke sig. Endelig indeholder brevene et interessant biografisk materiale. Amalie Skram stod på nær venskabelig fod med flere af forlæggerne, og i brevene fremgår det tydeligt, hvordan hun særligt de sidste år kæmpede meget med sygdom, modløshed og en evigt tilbagevendende pengenød.

Kun ganske få af brevene har været udgivet tidligere. I denne udgave er brevene ledsaget af en overordnet indledning, en værkoversigt og personregister samt kommentarer til hvert enkelt brev.

Amalie Skrams brevveksling med forlæggere udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag.

Svensk-Dansk Ordbog

Svensk-Dansk Ordbog

Hovedredaktør: Kjeld Kristensen
Politiken, 2010. 1.183 sider. Vejl. pris: 299 kr. ISBN 9788756793612
Udkom 7. oktober 2010. 1. udgave

Det svenske ord vintergäck betyder erantis, og en vintergæk hedder snödroppe på svensk. Der er altså en lumsk lighed mellem det svenske ord vintergäck og det danske ord vintergæk. Sådan er det heldigvis ikke hele vejen igennem med svensk i forhold til dansk; som bekendt er der omfattende ligheder mellem svensk og dansk ordforråd. Alligevel optræder de største forståelsesvanskeligheder i Skandinavien netop i dimensionen svensk-dansk, og der har længe været behov for nye, store ordbøger mellem de to nabosprog, ikke mindst en svensk-dansk ordbog som afløser for Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Ellen Hartmanns nu over 50 år gamle store ordbog.

7. oktober 2010 udkom en ny, stor svensk-dansk ordbog på Politikens Forlag. Ordbogen er på 1.183 sider og indeholder 48.500 opslagsord, såvel farlige ord (som vintergäck) og andre svære ord som almindelige svenske ord der ikke afviger særlig meget fra de tilsvarende danske. Ordbogen indeholder 13.000 faste udtryk og over 30.000 eksempler på ordenes betydning og brug.

Svensk-Dansk Ordbog oplyser bredt om svensk sprog sådan at den ikke blot løser den danske brugers specifikke problem med dette eller hint bestemte svenske ord og udtryk, men også giver den interesserede bruger yderligere oplysninger, bl.a. om synonymer, betydningsbeslægtede ord og afledninger og sammensætninger.

Målgruppen for Svensk-Dansk Ordbog er bred og omfatter i sagens natur især danskere med behov for at få oplysning om svenske ord og udtryk; det er, foruden en stor almenhed, grupper som skoleelever, studerende, oversættere, danske indvandrere i Sverige og ansatte i offentlige og private virksomheder med svensk-danske interesser.

Arbejdet med Svensk-Dansk Ordbog er finansieret dels ved en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, dels med nordiske midler fra Nordisk Ministerråd og fra Nordisk Kulturfond.

Oldtidens og middelalderens litteratur

Oldtidens og middelalderens litteratur

Den litterære arv fra oldtiden og middelalderen er igennem de sidste ca 500 år blevet formidlet til Norden i norske, svenske og danske oversættelser. Denne omfangsrige oversættelsesvirksomhed – særlig intens netop i de sidste årtier – udgør i sig selv en betydelig nordisk kulturarv.

Filologer, historikere og forfattere har gennem tiderne lagt et kolossalt arbejde i at fortolke og gengive de gamle teksters indhold i et samtidigt sprog. Denne kulturarv bliver desværre mere og mere usynlig da mange nordiske læsere lader sig nøje med lettere tilgængelige engelske oversættelser som man fejlagtigt tror er bedre, mere videnskabelige, mere poetiske, eller lettere at forstå.

Med den nærværende specialbibliografi har vi ønsket at rette opmærksomheden mod denne lange og rige nordiske teksttradition. Her kan man med enkle søgninger konstatere hvilke tekster fra tiden før 1500 der findes i norske, svenske eller danske oversættelser (fra 1500 til idag), man kan søge efter bestemte oversættere, få fyldige bibliografiske oplysninger om hver publikation m.m.

Der er gode udsigter til at i al fald den ældre del af oversættelserne vil blive direkte tilgængelig i nationale digitaliseringsprojekter inden for overskuelig fremtid.

Sitet er redigeret af Johanna Akujärvi og  Lars Boje Mortensen.

Redaktørerne modtager meget gerne rettelser og oplysninger om nye oversættelser.

Gå til Oldtidens og middelalderens litteratur.

Tom Kristensen: Livets Arabesk

Livets Arabesk

Udgivet af Søren Schou
Gyldendal, 2010. 400 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 9788702094817
Udkom 1. september 2010. 1. udgave

"Livets Arabesk" (1921) udkaster en vision af et København i en tilstand af kaos og revolutionært opbrud. Inspirationen hentede Tom Kristensen (1893-1974) i de nylige omvæltninger i Sovjet og Tyskland. Romanen giver et signalement af tiden efter 1. Verdenskrig som et grandiost og grumt karneval, gennemskåret af sociale og mentale kløfter. Overklassen er i indre forfald, og intellektuelle projicerer deres længsler efter forløsning over i proletariatet, som langtfra lever op til idealet om selvfornægtende, stålsatte klassekæmpere.

Vi følger en række personer, nogle fra rigmandskvarterernes solside, andre fra avisernes halvverden eller fra brokvarterernes proletariske kælderdyb, hvis skæbner slynges sammen af en  blanding af sværmeriske og alt for menneskelige motiver.

Sandheden ligger i excesserne i denne vildt fabulerende, ekspressionistiske roman. Alle sammenhænge opløser sig i uforudsigelige forløb, henlagt til et byrum, der selv fremtræder som grelle sætstykker, uden overgange og dybdeperspektiv. Men formår man ikke at afdække meningen med det hele, så kan man – som romanens forfatter – fascineret hengive sig til det kaotiske øjeblik fyldt med gru og disharmonisk skønhed.

Gustaf Munch-Petersen: Samlede digte

Samlede digte

Tekstudgivelse ved Camilla Zacho Larsen, efterskrift ved Henrik Wivel, noter ved Anders Juhl Rasmussen og Camilla Zacho Larsen
Gyldendal, 2010. 520 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 9788702094800
Udkom 1. september 2010. 1. udgave

Gustaf Munch-Petersen (1912-38) er en af dansk litteraturs »unge døde«. Han døde i 1938 kun 26 år gammel som frivillig deltager i Den Spanske Borgerkrig. Inden da nåede han at udgive de fire digtsamlinger "det nøgne menneske", "det underste land", "mod jerusalem" og "Nitten Digte" samt en række løse digte trykt i forskellige tidsskrifter. Ved sin tidlige død efterlod han sig et stort utrykt materiale, herunder en engelsk og en svensk digtsamling, som aldrig fandt forlæggere i hans levetid. I nærværende udgave er både det trykte og det utrykte materiale medtaget.

Her godt 70 år efter hans død er hans digte stadig levende litteratur i kraft af deres personlige stil og stærke engagement. De skiller sig ud fra megen anden digtning i perioden ved at insistere på en sammensmeltning af liv og kunst. For Gustaf Munch-Petersen er digtet en handling med ord, som skal forandre læserens syn på livet. Mange læsere har siden hen medgivet, at hans digte faktisk virker som en opfordring til at se på livet med nye øjne. Det velkendte er pludselig ikke helt så kendt, når man ser verden igennem Munch-Petersens digte.

Vilhelm Topsøe: Jason med det gyldne Skind

Jason med det gyldne Skind

Udgivet af Johan de Mylius
Gyldendal, 2010. 280 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 9788702094824
Udkom 1. september 2010. 1. udgave

Det var med romanen "Jason med det gyldne Skind" (1875),  at en ny tid og en ny tids mennesker for alvor trådte ind på litteraturens scene. Forfatteren var anonym, men hans navn var Vilhelm Topsøe (1840-81), i samtiden kendt som chefredaktør for og medindehaver af den største danske avis, "Dagbladet".

Med denne roman rettedes søgelyset mod nye mennesketyper: de såkaldte nervøse, »trætte« mænd, der kom til at præge litteraturen op mod århundredskiftet, mod rovdyrinstinktet, der kræver sin ret i pengenes og seksualitetens sfære, mod det praktiske arbejde (hovedpersonen er oprindeligt mediciner, men gør sin lykke i Indien som ingeniør), mod den borgerlige fremdrift og selvhævdelse over for adel og gamle privilegier, og på det indre plan er der særligt fokus på instinktet og det ubevidste sjæleliv, de små, umærkelige tilskyndelser med de store konsekvenser. I skrivemåden ses i flere partier af romanen tydelige forstadier til den impressionisme, som Herman Bang senere skulle raffinere.

Men så moderne romanen end var, blev den udstødt i mørket af den kulturradikale fløj. Da Georg Brandes i 1883 udgav "Det moderne Gennembruds Mænd", var Topsøe og hans roman ikke med her. Topsøe var som reformkonservativ politisk bandlyst i Det Moderne Gennembrud, og det har præget hele eftertidens behandling af romanen. Den var først på pletten, men den blev udstødt af det gode selskab. Det er en 'litteratur-historie', der bør revurderes.

Karen Blixen: Vinter-Eventyr

Vinter-Eventyr

Tekstudgivelse ved Nicolas Reinecke-Wilkendorff, efterskrift ved Poul Behrendt, noter ved Peter Olivarius † og Henrik Blicher
Gyldendal, 2010. 488 sider. Vejl. pris: 399 kr. ISBN 9788702069174
Udkom 28. maj 2010. 1. udgave

Vinter-Eventyr, der udkom i 1942 midt under 2. Verdenskrig, er Karen Blixens tredje bog på dansk efter Syv fantastiske Fortællinger, 1935, og Den afrikanske Farm, 1937. Den genudgives nu i en tekstkritisk udgave, forsynet med noter og efterskrift.

"Elleve historier om henrykkelse baseret på misforståelse, om ekstase og uundvigelig død, om uægte børn som pant på en evig, men tabt kærlighed – og om en individuel verdens tilblivelse sammen med kærlighedstabet." (fra efterskriften)

 

 

 

 

Herman Bang: Romaner og noveller 6-10

Herman Bang 6

Hovedredaktør: Jesper Gehlert Nielsen
People'sPress, 2010. 2.500 sider. Vejl. pris: 499 kr. ISBN: 978-87-7055-399-5
Udkom 18. februar 2010

Herman Bang (1857-1912) var prosaens mester. Hans forfatterskab hører til dansk litteraturs betydeligste, dels på grund af dets dybe psykologiske indsigt, dels på grund af den impressionistiske, filmiske stil, der fornyede datidens prosa, og som stadig præger nutidens litteratur. Romaner og noveller 1-10 er den første udgave, der gengiver det skønlitterære prosaforfatterskab i dets helhed. Udgaven omfatter de samlede romaner i bind 1-5 og de samlede noveller i bind 6-10. Alle teksterne er kritisk gengivet efter førsteudgave eller manuskript og forsynet med oplysende efterskrifter og forklarende noter.

Bind 6. »Paria’er« er Herman Bangs tidligste skønlitterære arbejde, dateret 15.5.1878. De tre fortællinger, som aldrig blev udgivet i hans levetid, behandler et vovet tema: den prostituerede med en blanding af sentimentalitet og pikanteri. Stilistisk tyvstartede disse stærkt sceniske beretninger impressionismen. Som prosaforfatter debuterede han i foråret 1880 med novellesamlingen Tunge Melodier. Herfra er novellerne »Foran Alteret« og »Pernille« først sent blevet anerkendt i en bredere kreds. Præster, 1883, indeholder beske skildringer af gejstligheden, men rummer også en række nænsomme kvindeportrætter, bl.a. »Frøkenen« og »Elna«. De tre Excentriske Noveller (»Franz Pander«, »Fratelli Bedini« og »Charlot Dupont«), 1885, drejer sig især om unge, mandlige kunstnertyper. Her udfoldede Herman Bang for alvor sit talent for scenisk-impressionistisk gengivelse af de miljøer, der spiller stærkt ind på de tragiske livsforløb.

Bind 7. Den romanlange klassiker »Ved Vejen« er hovedteksten i Herman Bangs største novellesamling Stille Eksistenser, 1886. Dens mange scener, dialoger og tilbageblik er bygget op med sikker, dramatisk hånd. Det stilfærdige stationsliv og Katinka Bais ulykkelige forelskelse er skildret med både ironi, humor – og medfølelse. Udgaven medtager også samlingens lange forord, hvor Herman Bang bl.a. fortæller om novellens baggrund. Under Aaget, 1890, fastslog Herman Bangs position som novelleforfatter. Af de tre tekster er den tragikomiske historie om den omrejsende danselærerinde Irene Holm den mest kendte. Forfatterens livlige beskrivelser af miljøer med en mangfoldig rigdom af typer foldes også sikkert ud i »En dejlig Dag« og »Frøken Caja«.

Bind 8. Med sit dybt mismodige syn på kærligheden er artisthistorien »Les quatre diables«, 1890, en af Herman Bangs sorteste. Og at kunstneren er en outcast og kunstens pris er høj gøres skærende tydeligt af cirkusmiljøet, en verden, hvis grelt blændende facade og brutale bagside Bang forstod sig særdeles godt på. Liv og Død, 1899, beskriver drifternes herredømme over mennesket og skildrer et aristokrati i forfald og forandring. I fortællingernes levende replikker kommer den bangske impressionisme til udtryk i fortættet form. Ravnene. To Fortællinger, 1902, indeholder to vidt forskellige noveller, der viser omfanget af Bangs evner. Titelnovellen »Ravnene« er en satirisk fortælling om gerrighed og forstillelse i en københavnsk familie af det bedre borgerskab. Samlingens anden novelle »Julegaver« er endnu en indfølt skildring af de stille eksistenser i provinsen. I Sælsomme Fortællinger, 1907, prøver Herman Bang kræfter med en ny genre: den mystiske fortælling i stil med gysets mester Edgar Allan Poe. De tre fortællinger er meget forskellige, men har døden som fælles omdrejningspunkt.

Bind 9 og 10. Noveller og skitser. Avis- og tidsskriftstryk 1878-1912 rummer litterær kortprosa, som Herman Bang ikke optog i sine bøger. Samlingen åbner med provinsstudentens første, henførte beskrivelse af København i »Under Illuminationen«, 1878, og ender med den 54-åriges fortættede skildring af den store rejse over Atlanterhavet i 1912 til U.S.A., hvorfra han ikke vendte tilbage i live. Teksterne stammer fra omkring 25 forskellige ugemagasiner, almanakker og aviser herhjemme og i Norge og har for størstedelens vedkommende været upåagtede eller helt ukendte uden for en snæver forskerkreds. Mange af bidragene er fiktive fortællinger i traditionel forstand, mens andre enten er livsbilleder fra nær og fjern eller mere eller mindre faktuelt prægede skitser omkring erindringer og oplevelser fra barndom og voksenverden. En del tekster bærer tydeligt præg af de medier, de er stilet til og træder undertiden det journalistisk-aktuelle nær, men de forbliver alligevel skønlitteratur ved at række ud mod noget alment og altidigt.

Viggo Hørup: Naar Samfundsordenen vakler

Naar Samfundsordenen vaklerUdgivet af Helge Scheuer Nielsen
Syddansk Universitetsforlag, 2009. 340 sider. Vejl. pris: 150 kr. ISBN: 978-87-7533-004-1
Udkom 3. april 2009

I de 10 år, Viggo Hørup skrev i Morgenbladet, og i de 16 år, han redigerede og skrev i Politiken, var han særdeles produktiv. Meget af det, han skrev, var naturligvis bestemt af øjeblikket og var led i den kulturelle og politiske kamp i tiden, men en god del af hans artikler er så almene og velskrevne, at de med rette kan regnes som et fornemt bidrag til nyere dansk prosa. Allerede Georg Brandes havde øje for disse kvaliteter: »Vi har for Øjeblikket i dansk Litteratur en ironisk Forfatter af Rang. Jeg mener Hørup, en udmærket Skribent, udadlelig Stilist, som vilde kunne gøre sig gældende selv i de største Samfund. Det vilde jo være barnagtigt at tro, at han i mindre Grad hører Litteraturen til, fordi han skriver i Spalter, ikke Bogsider«.

Naar Samfundsordenen vakler fremstiller rigtig nok en Hørup, der skrev i spalter, men som her, i bogformen, får lov til at folde sig ud i et længere forløb, der på én gang viser bredden og enheden i materialet. Artiklerne viser således den skarpe politiske skribent og kommentator, men tegner også et billede af en mere ukendt og blid Hørup, essayisten og forfatteren.

Dette udvalg ved Helge Scheuer Nielsen gengiver Hørups artikler fra Morgenbladet og Politiken kritisk efter avistrykkene; en række af artiklerne har ikke tidligere været udgivet i bogform.

Renæssancens sprog i Danmark

Renæssancens sprog i Danmark

Med tekst- og ordbogsbasen "Renæssancens sprog i Danmark" er det muligt dels at skaffe sig indgående viden om dansk og latin i renæssancen og forholdet mellem dem, dels at beskæftige sig bredt med periodens sprog og litteratur.

Ordbogsbasen er et opslagsværk. Den indeholder syv ordbogsværker fra perioden, som er struktureret således at man kan slå op i alle ordbøgerne, sammen eller hver for sig, både på dansk og latinsk. En ottende ordbog, som ikke er med i basen, er tilgængelig i faksimileudgave (pdf).

Tekstbasen gør det muligt at læse og søge i en lang række tekster fra renæssancen. Den dækker et udvalg af genrer og teksttyper både på dansk og latin. De latinske tekster ledsages i de fleste tilfælde af oversættelser til dansk.

Gå til Renæssancens sprog i Danmark.

Herman Bang: Romaner og noveller 1-5

Herman Bang 1-5Hovedredaktør: Jesper Gehlert Nielsen
People'sPress, 2008. 2.500 sider. Vejl. pris: 499 kr. ISBN: 87-7055-214-2
Udkom 17. april 2008

Herman Bang (1857-1912) var prosaens mester. Hans forfatterskab hører til dansk litteraturs betydeligste, dels på grund af dets skarpe psykologiske indsigt, dels på grund af den impressionistiske, fi lmiske stil, der fornyede datidens prosa, og som stadig præger nutidens litteratur. Romaner og noveller 1-10 er den første udgave, der gengiver det skønlitterære prosaforfatterskab i dets helhed. Udgaven omfatter de samlede romaner i bind 1-5 og de samlede noveller i bind 6-10. Alle teksterne er kritisk gengivet efter førsteudgave eller manuskript og forsynet med oplysende efterskrifter og forklarende noter.

Bind 1: Haabløse Slægter ved Jesper Gehlert Nielsen

Bind 2: Fædra ved Sten Rasmussen og Stuk ved Sten Rasmussen og Knud Michelsen

Bind 3: Tine ved Esther Schat Kielberg og Ludvigsbakke ved Flemming Conrad

Bind 4: Det hvide Hus og Det graa Hus ved Henrik Andersson og Sommerglæder ved Anders Juhl Rasmussen

Bind 5: Mikaël ved Sven Hakon Rossel og De uden Fædreland – ved Nicholai Reinseth.

Bind 6-10 – indeholdende novellerne – udkommer foråret 2009.

KorpusDK

KorpusDK KorpusDK er et digitalt opslagsværk der giver indblik i dansk sprog og viser hvordan sproget bruges i almindelige tekster – omkring år 2000 og omkring 1990. Opslagsværket er opbygget omkring en stor samling tekster (mere end 50 millioner ord) der er opmærket så man kan slå ord og vendinger op og se deres faktiske brug, og foretage forskellige sproglige undersøgelser i materialet.

Som led i ordnet-projektet har DSL's eksisterende korpusresurser (Korpus 2000) skiftet udseende og præsenteres i et mere brugervenligt udseende under navnet KorpusDK. I den nye grænseflade er teksterne er blevet omstruktureret og gennemgået for en række fejl og uhensigtsmæssigheder, ligesom der tilbydes nye måder at søge på. Antallet af tekster i KorpusDK vil efterhånden vokse i takt med at nye tekster kommer til. På den gamle hjemmeside for Korpus 2000 stilles en række digitale sprogmaterialer til rådighed til fri download.

Knud Hjortø: To verdener

To verdenerTekstudgivelse og noter ved Henrik Schovsbo, efterskrift ved Esther Kielberg
Borgen, 2008. 177 sider. Vejl. pris: 80 kr. ISBN 978-87-21-02888-6
Udkom februar 2008. 2. reviderede udgave

Knud Hjortø (1869-1931) tilhører Johs. V. Jensens og Martin Andersen Nexøs forfattergeneration. Han forener sin tids blik for naturkræfterne i mennesket med en betydelig psykologisk indsigt og analytisk styrke. To verdener (1906) er en kærlighedshistorie om en kunstnerisk begavet kvinde, hvis originalt skabende energi tørner sammen med det intellektuelle, reflekterende væsen hos den mand, hun elsker. En mandlig forfatters forbløffende tidlige og indlevede forsøg på at begribe kvinde og mand på lige fod og på at skildre parternes besvær med at forbinde det individuelle liv med kærligheden.

Cand.phil. Esther Kielberg, medarbejder på Carl Nielsen Brevudgaven (2005-), har i denne serie udgivet Jakob Knudsen: Sind (1903) samt Johannes Ewald: Udvalgte Digte (1765-1781) og er medudgiver af en række andre titler. Hun har for DSL desuden sm.m. Lars Peter Rømhild udgivet Henrik Pontoppidan: Det forjættede Land (1891-1895) og er medudgiver af DSL’s udgave af H.C. Andersens samlede værker (ANDERSEN, 2003-2007). Esther Kielberg har desuden skrevet anmeldelser og artikler om litteratur og tekstkritik.

Tekstudgivelse og noter ved cand.mag. et art. Henrik Schovsbo, der i DANSKE KLASSIKERE har udgivet Knud Hjortøs debutroman Syner (1899), F.C. Sibbern: Efterladte Breve af Gabrielis (1826) samt Ernesto Dalgas’ to romaner Lidelsens Vej og Dommedags Bog (begge 1903).

J.P. Jacobsen: Niels Lyhne

Niels Lyhne

Udgivet af Jørn Vosmar og Klaus Nielsen
Borgen, 2008. 180 sider. Vejl. pris: 100 kr. ISBN 978-87-21-02900-5
Udkom 27. februar 2008. 2. reviderede udgave

Jens Peter Jacobsen (1847-85) levede sit korte liv for sit forfatterskab, der kun omfatter romanerne Fru Marie Grubbe (1876) og Niels Lyhne (1880), et bind noveller og et bind efterladte digte.

Man kunne tro, at bogens melankolske antihelt og hans forgæves eller hurtigt strandede forsøg på at gribe livet, digtningen, kærligheden, var bundet til datidens anskuelser og stemninger, men det har vist sig ikke at være tilfældet.

Jørn Vosmar, Aarhus Universitet, har i sin doktordisputats fra 1984, J.P. Jacobsens digtning, især fæstet omærksomheden ved Niels Lyhne. I sin efterskrift til denne udgave benytter han sine skiftende indfaldsvinkler til forfatterskabet og præciserer, at denne bog gennemført står i modsigelsens tegn, og at hovedpersonen er uløseligt knyttet til sin forfatter, hvad enten man anser kunsten, kærligheden eller ateismen for bogens hovedtema.

Cand.mag. Klaus Nielsen har etableret teksten på ny og forsynet den med forklarende noter.

Amalie Skram: Constance Ring

Constance RingUdgivet af Janet Garton
Borgen, 2008. 380 sider. Vejl. pris: 120 kr. ISBN 978-87-21-02842-8
Udkom januar 2008. 1. udgave

Constance Ring (1885) er Amalie Skrams (1846-1905) debutroman om en beskyttet ung pige, der oplever tidens ophedede debat om seksualmoralen på sin egen krop. Hun vender sig bort fra sin første mand i afsky, da han besvangrer hendes tjenestepige, men det går hende ikke bedre ved det andet og tredje forsøg, mens det hykleriske gode selskab stiltiende godtager dobbeltmoralen.

Bogen blev afvist af Gyldendal, fordi den blev anset for uanstændig, og forfatteren måtte selv betale for udgivelsen.

Janet Garton er Professor of European Literature ved The University of East Anglia, Norwich i England. Hun har udgivet flere bøger om nordisk litteratur, bl.a. om Jens Bjørneboe og om norsk kvindelitteratur. Hun er redaktør for det internationale tidsskrift Scandinavica.

I 2002 udgav hun brevvekslingen mellem Amalie og Erik Skram, Elskede Amalie I-III (Gyldendal norsk forlag) og 2005 Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere (C.A. Reitzel).

Karen Blixen: Den afrikanske Farm

Den afrikanske Farm

Tekstudgivelse ved Nicolas Reinecke-Wilkendorff, efterskrift og noter ved Lasse Horne Kjældgaard
Gyldendal, 2007. 496 sider. Vejl. pris: 399 kr. ISBN 9788702062663
Udkom 27. december 2007. 1. udgave

Den afrikanske Farm, der udkom på dansk i 1937, er Karen Blixens beretning om de sytten år, hun levede i Kenya. Den genudgives nu i en tekstkritisk udgave, forsynet med noter og efterskrift.

"Den afrikanske Farm drejer sig om tab – om tabet af farmen, men i høj grad også om tabet af mange af Karen Blixens nærmeste i Afrika og af den kosmiske helhed, hvor hun følte sig hjemme: "Nu er jeg der, hvor jeg skal være", var hendes første tanke hver morgen i højlandet. I den forstand gentager Den afrikanske Farm en grundfortælling i digtningen, som også er en grundfortælling om digtningen, nemlig at den oprinder af tab." (fra efterskriften)

Sproget.dk – indgangen til det danske sprog på nettet

sproget.dk_logoLanceret i Kulturministeriet 23. oktober 2007.

Sproget.dk er en hjemmeside udviklet i samarbejde mellem Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

På sproget.dk finder du et væld af materialer og links om dansk sprog. Fra søgefeltet kan du altid hurtigt slå op i diverse onlineordbøger, fx Retskrivningsordbogen med retskrivningsreglerne, uddrag af Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog m.m.

Besøg sproget.dk her.

ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker
Selvbiografier I-III

H.C. Andersens selvbiografier

Hovedredaktør: Klaus P. Mortensen
Gyldendal, 2007. 1.480 sider. Vejl. pris: 1.200 kr. ISBN 87-02-01997-3
Udkom 2. april 2007.

Sjette og sidste kassette af ANDERSEN. Andersens samlede værker drejer sig om selvbiografierne, af hvilke HCA skrev tre.

Han var kun 27 år og meget bange for at dø ukendt, da han første gang skrev sine erindringer. Den anden version udkom i 1847 under titlen Mit eget Eventyr uden Digtning, og som moden 50-årig udgav han endelig i 1855 den største og mest fyldige version, Mit Livs Eventyr.

Også denne kassette er forsynet med en grundig introduktion ved Klaus P. Mortensen og ledsaget af Andersens egne illustrationer.

Herman Bang: Vekslende Themaer I-IV

Vekslende ThemaerUdgivet af Sten Rasmussen
C.A. Reitzel, 2007. 1.796 sider. Vejl. pris: 495 kr. ISBN 978-87-7876-465-2
Udkom februar 2007.

I årene 1879-84 skrev den unge Herman Bang 210 søndagskronik­ker, såkaldte feuilletoner, under fællestitlen »Vekslende Themaer«. Kronikkerne betegner et højdepunkt inden for dansk journalistik og er en broget blanding af reportager, stemningsbilleder, essays, por­trætter og anmeldelser, der giver læseren et enestående indblik i Kø­benhavnerlivet i 1880’ernes første halvdel. Den ekspanderende stor­bys medieverden, dens forlystelsesliv og dagligdag er her fastholdt for eftertiden i et artistisk forfinet sprog, hvis yderpunkter er causeri­ets overstadige humor og den sociale reportages stengrå alvor.

Saxos Danmarkshistorie

Saxos DanmarkshistorieOversat af Peter Zeberg
Hardbackudgave, 1. oplag. Gad, 2006. 903 sider. Vejl. pris: 349 kr. ISBN 87-12-04283-8.
Udkom september 2006.

Etbindsudgave af storværket fra den danske middelalder i Peter Zeebergs roste nyoversættelse. Smukt illustreret af Maja Lisa Engelhardt.
Saxos værk skulle befæste Danmarks plads blandt Europas civiliserede lande omkring år 1200. Blodige heltesagn, muntre anekdoter og bevægende kærlighedshistorier fletter sig sammen i den store beretning om danskernes vej fra hedenskab til kristendom.

H.C. Andersen: En Digters Bazar

En Digters BazarTekstudgivelse ved Finn Gredal Jensen, efterskrift ved Lars Handesten, noter ved Gunilla Hermansson og Klaus P. Mortensen.
Borgen (Danske Klassikere), 2006. 491 sider. Vejl. pris: 220 kr. ISBN 87-21-02534-7.
Udkom juni 2006.

H.C. Andersen (1805-75) tog i 1840-41 ud på sin store rejse til Orienten. Han genså Tyskland og Italien, oplevede Athen og gik rundt i Konstantinopel. Herfra gik turen videre op gennem Sortehavet og ad Donau til Wien, hvor han igen var på hjemmebane. Turen skrev han om i En Digters Bazar (1842), som ikke bare er hans mest originale rejseskildring, men også den mest populære.

H.C. Andersen var en følsom rejsende, der både søgte eventyret i virkeligheden, og virkeligheden i den eventyrlige verden, han rejste igennem. En Digters Bazar rummer et væld af billeder fra rejsen, og de gives i stadig nye variationer, så læseren ikke bare oplever de fremmede steder, men også anderledes måder at beskrive dem på. Eventyr, sagn, genrebillede og anekdote står side om side med mere traditionelle rejsebeskrivelser, fakta og kulturreportage, så det skarpe skel mellem fantasi og realitet ophæves. Stilen er malende, og H.C. Andersen beskriver mere end han reflekterer og sætter oplevelserne ind i en større sammenhæng.

Kulturhistorisk og mentalitetshistorisk er En Digters Bazar en guldgrube, fordi man heri finder nogle af den moderne turists erfaringer formuleret for første gang. Man aner rastløsheden, nyhedsjaget, fremmedfølelsen og melankolien, mens der i begejstrede vendinger fortælles om den første togtur i teknikkens tidsalder.

Med dette værk er alle Andersens seks rejseskildringer og seks romaner tilgængelige i serien Danske Klassikere. Udgaverne med efterskrift og noter af kendte Andersen-forskere kan købes hver for sig.

For efterskriften står lektor, ph.d. Lars Handesten. Noterne er udarbejdet af redaktør, ph.d. Gunilla Hermansson og professor, cand.mag. Klaus P. Mortensen; teksten er etableret af cand.mag. Finn Gredal Jensen.

Henrik Pontoppidans forfatterskab. En bibliografi

Henrik Pontoppidans forfatterskabUdgivet af Esther og Thorkild Skjerbæk og René Herring
C.A. Reitzel, 2006. 555 sider. Vejl. pris: 375 kr. ISBN 87-7876-460-2
Udkom juni 2006.

Henrik Pontoppidans forfatterskab er både stort og vægtigt. Det læses stadig, både i skolen og privat, og det er genstand for stigende forskning. Men det er også berygtet for sine mange omarbejdelser og forskellige versioner af romaner og fortællinger. At redegøre herfor kræver indgående kendskab til hele forfatterskabet. Det besad afdøde Esther og Thorkild Skjerbæk i sjælden grad, og på baggrund af deres store, efterladte materiale til belysning af forfatterskabets udvikling og sammenhæng har ægteparrets nære medarbejder, bibliotekar René Herring, tilvejebragt denne bibliografi over det trykte forfatterskab i Pontoppidans egen tid.

Knud Sønderby: Midt i en Jazztid. To Mennesker mødes

Knud SønderbyTekstudgivelse og noter ved Jesper Gehlert Nielsen, efterskrift ved Lars Peter Rømhild
Borgen (Danske Klassikere), 2006. 391 sider. Vejl. pris: 200 kr. ISBN 87-21-02607-6
Udkom april 2006.

Knud Sønderbys (1909-66) to romaner om ungdommen – alle tiders ungdom, men her levendegjort i den tidlige, moderne storby – genudsendes her samlet små 75 år efter fremkomsten. Romanerne har ikke været glemt i mellemtiden: Ud over at give stemme til den første ungdomsgeneration, der tog bil, telefon og grammofon som banale dele af hverdagen, iscenesætter de tillige et ældgammelt motiv om ulykkelig kærlighed. Således besidder begge romaner, deres tematik og fortællingernes rammer, en usvækket aktualitet og fortjener at blive læst og genlæst.
Midt i en Jazztid er fortællingen om stud.jur. Peter Hasvig, der er tiltrukket af de søde rige – og vel især af rigmandsdatteren Vera Bagge. I To Mennesker mødes forelsker stud.med. Kaj Ruben sig i en pige af jævnere københavnsk miljø. Men de sociale og kulturelle barrierer lader sig ikke sådan forcere, hvad enten man søger ned eller op.
Midt i en Jazztid blev straks ved sin fremkomst i 1931 en (skandale)succes ved sin blaserte tone – og sin sårbarhed, genkendt af ungdommen. To Mennesker mødes fra det følgende år vandt ikke den samme omtale i tiden, men er kunstnerisk dristigere, bl.a. ved sin filmiske udformning.

For efterskrift står universitetslektor, mag.art. Lars Peter Rømhild. Noter og tekstkritik er udarbejdet af redaktør, cand.mag. Jesper Gehlert Nielsen

ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker
Rejseskildringer
I-II

Rejseskildringer I-IIHovedredaktør: Klaus P. Mortensen
Gyldendal, 2006. 2 bind, 1384 sider. Vejl. pris: 900 kr. ISBN 87-02-01996-5
Udkom april 2006.

Femte og næstsidste kassette i Andersens samlede værker rummer skildringerne fra digterens mange rejser rundt i Europa og Nærorienten. Rigt illustreret med Andersens egne tegninger og klip og gennemkommenteret af Dansk Sprog- og Litteraturselskabs udgivergruppe under ledelse af Klaus P. Mortensen.