LITTERATUR

Fra Ewald og Aarestrup til Andersen, Blixen og Holberg

Leder du efter udgivelser i serien Danske Klassikere, eller vil du læse mere om nyudgivelsen af Karen Blixen eller Ludvig Holberg?

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har siden sin stiftelse i 1911 udgivet centrale danske forfatterskaber i kommenterede, tekstkritiske udgaver.

Selskabets første egentlige udgivelse var Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyverblade. 1520-1630, hvis første af i alt syv bind udkom allerede i 1912. I 1914-24 udkom første samlede udgave, Johannes Ewalds Samlede Skrifter 1-6, og herefter er fulgt en lang række andre litterære udgivelser, fx

  • samlede udgaver
    bl.a.Thomas Kingo, St. St. Blicher, Emil Aarestrup og senest H.C. Andersens værker – for blot at nævne fire af de talrige forfatterskaber.
  • brevudgaver
    af bl.a. Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, J.L. Heiberg og senest Niels W. Gades korrespondancer
  • bibliografier
    over bl.a. danske provinstryk 1482-1830, folkebøger fra 16. og 17. århundrede, sprogforskeren Marius Kristensens afhandlinger og senest Henrik Pontoppidans forfatterskab.

Serien "Danske Klassikere" rummer en perlerække af udgivelser med kyndige efterskrifter og kommentarer, den strækker sig fra Holberg til Knud Sønderby, og den videreføres op mod nyere tid.

Arkiv for Dansk Litteratur (www.adl.dk) indeholder over 8000 danske titler fra Saxo til nyere tid med forfatterportrætter og ordforklaringer, og fra tiden efter 1975 rummer Potentielle klassikere (potklass.dsl.dk) et udvalg af kommenterede tekster til fri afbenyttelse.

Middelalderlige diplomer er lagt på nettet som kildemateriale for historikere og snart også centrale renæssancetekster. Målet er at dokumentere centrale tekster fra hele den danske kultur- og sproghistorie i pålidelige udgaver.