Øvrige eksterne litterære udgivelser

En lang række af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgivelser kommer til verden gennem eksterne udgivere, hvis manuskripter vurderes og redigeres af DSL's litterære redaktion

P.t. er følgende øvrige litterære udgivelser under udarbejdelse: