Anna og Michael Anchers breve

Udgiver: Elisabeth Fabritius
Tilsynsførende: Finn Gredal jensen, Jørgen Korsgaard-Pedersen, Jesper Gehlert Nielsen og Inger Sørensen (Det Kongelige Bibliotek)
Finansiering: Beckett-Fonden

Projektet gælder en videnska­belig publicering af breve fra og til kunstnerparret Anna Ancher (1859-1935) og Michael Ancher (1849-1927). De ældste korrespondancer giver indblik i Anna Anchers uddannelse og Michael Anchers vej til sit kunstneriske gennembrud i 1880, hvor parret gifter sig. Af Anna Anchers mors breve fremgår, hvor stærkt hun tror på datterens evner og aktivt støtter uddannelsen, ligesom de fortæller om lokalbefolkningens hårde livsbetingelser med drukneulykker og strandinger.

Som de første malere bosætter Anchers sig i Skagen og får dermed en central placering i den nyskabende, internationale kunstnerkoloni, som fra 1879 og igennem 1880’erne udfolder sig på stedet. Skagenskunsten er forankret i fransk naturalisme og realisme og udgør en hovedhjørnesten i Det Moderne Gennembrud i dansk maleri. I den tidlige periode har parret især kontakt med Carl Locher og Holger Drachmann. I firserne bliver P.S. Krøyer den dominerende skikkelse i kunstnerkolonien, og den deraf følgende rivalisering diskuteres pr. brev. I 1883 opstår venskaberne med Georg og Gerda Brandes og Henrik Pontoppidan. Under parrets ophold i Paris 1889 får de et nært forhold til Sophus Schandorph og til en række nordiske kunstnere.

Brevene skifter karakter i 1890’erne, hvor Skagensmalerne ikke længere repræsenterer den kunstneriske avantgarde, men hvor deres popularitet hos publikum til

gengæld tager til. Med turismens indtog i Skagen får Anchers bekendte blandt journalister, skuespillere og sommergæster, som køber eller bestiller malerier. Efter 1900 bliver byens embedsmænd og deres fruer en del af kunstnerkredsen, Drachmann får fast bopæl i Skagen, og Laurits Tuxen køber sommerbolig. Senere bliver kong Christian 10. og dronning Alexandrine ofte gæster hos Anchers. I 1908 er Ancher medstifter af Skagens Museum og engagerer sig frem til sin død i kunstkøb og en ny museumsbygning. Samtidig undrer parret sig over tidens moderne maleri. Kulturhistorisk giver brevene samlet set et meget nuanceret billede ikke blot af kunstnermiljøet, men af Skagen i bredere forstand.

Korrekturlæsningen af de 5 tekstbind er iværksat, og de bearbejdes redaktionelt i takt med, at korrekturen afsluttes. Det righoldige billedmateriale bestående af historiske fotografier er indsamlet, og der er indgået aftale med Carl-H. K. Zakrisson om grafisk tilrettelæggelse af udgaven, som afsluttes med et registerbind.