Emil Aarestrups breve

Udgiver: Eva Vikjær

Tilsynsførende: Esther Schat Kielberg og Keld Zeruneith

Finansiering: Lilian og Dan Finks Fond

Emil Aarestrups (1800-1856) Samlede Skrifter foreligger i en definitiv udgave, som Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav 1922-1925 (og genudgav 1976). En samlet, kommenteret udgivelse af hans mange breve mangler derimod stadig, skønt dele af hans korrespondancer har været udgivet separat. Brevene udgør en vigtig facet af Emil Aarestrup både som litterær og som privat person, og de er et værdifuldt supplement til skildringen af hans samtid. Adskillige af brevene har ikke tidligere været udgivet, og en del af de udgivne er vanskeligt tilgængelige, spredte i ældre tidsskrifter.

De tre tekstbind med i alt 398 breve fra Aarestrup samt fjerde bind, som indeholder biografier, oversigter, kommentarer og registre, er alle trykklare. Der afventes finansiering til trykning.