Eksterne dagbogsudgivelser

En lang række af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgivelser kommer til verden gennem eksterne udgivere, hvis manuskripter vurderes og redigeres af DSL's litterære redaktion

P.t. er følgende dagbogsudgivelser under udarbejdelse: