Om ordbogen

Den Danske Ordbog er en stor ny ordbog i seks bind over det danske nutidssprog

Den Danske Ordbog (udgivet 2003-05) er en ordbog i seks bind over nutidsdansk. Ordbogen giver en grundig beskrivelse af det almindelige ordforråd i moderne dansk i perioden fra ca. 1950 frem til i dag og er således en efterfølger til den store Ordbog over det danske Sprog.

Den Danske Ordbog indeholder en lang række forskellige oplysninger om de enkelte opslagsord og henvender sig både til den professionelle og den utrænede bruger, hvad enten brugeren har dansk som modersmål, andetsprog eller fremmedsprog.

Ordbogen er finansieret af Kulturministeriet og Carlsbergfondet i fællesskab og udgives på forlaget Gyldendal.

Den Danske ordbog findes også i en onlineudgave. Her kan man også læse mere om baggrunden og artiklernes opbygning. Gå til Den Danske Ordbog på nettet.