Litteratur

Her er en oversigt over litteratur om Den Danske Ordbog, dels anmeldelser og presseomtale, dels artikler om projektet

Anmeldelser og presseomtale

Adolphsen, Peter: Uppercut under bæltestedet, Information 21. november 2003, s. 34.

Almholt, Holger: Den Danske Ordbog er for lille, læserbrev bragt i Jyllands-Posten 4. december 2003, 1. sektion, s. 11.

Andersen, Marianne Krogh: Alle ordbøgers moder, Weekendavisen 14. november 2003, 2. sektion, kultur, s. 2.

Bergenholtz, Henning og Vrang, Vibeke: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer. I: Hermes 33, s. 149-178. Århus 2004.

Bergenholtz, Henning og Vrang, Vibeke: Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere. I: LexicoNordica 11, s. 165-189. Oslo 2004.

Bergenholtz, Henning og Vrang, Vibeke: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) - en ordbog for folket eller for akademikere? I: LexicoNordica 12, s. 169-187. Oslo 2005.

Bergenholtz, Henning og Vrang, Vibeke: Den Danske Ordbog: en ordbog for lingvister! I: LexicoNordica 13, s. 185-196. Oslo 2006.

Bjervig, Nils: Tre øre pr. opslagsord, Bogmarkedet nr. 28, 17. november 2003, s. 20.

Brostrøm, Torben : Bjørnetjenester, Information 11. november 2003, s. 8.

Brostrøm, Torben: Basse, blondine, bukser ? Ordbog med poltergejst, men uden kvajeblæk, Information 21. november 2003, s. 38.

Brostrøm, Torben: Ordbog: Fra edda til edb, Information, 31. marts 2004, s. 11.

Brostrøm, Torben: Et filologisk dansk blowjob, Information, 17. januar 2006, s. 16/17.

Christophersen, Hans: Ny ordbog skyder i blinde, Computerworld, 14. maj 2004, Kronik. sektion, s. 14.

Hallberg, Göran: Den danske ordbog A-D. I: Arkiv för nordisk filologi 119, s. 268-269. Lund 2004.

Hansen, Tonny: Den Danske Ordbog, bind 1 A-D, Fagbladet Folkeskolen, 24. nov. 2003.

Hansen, Tonny: Den Danske Ordbog, bind 2, Fagbladet Folkeskolen, maj 2004.

Hardis, Arne: Godt, Weekendavisen, 19. marts 2004, Bøger, s. 3.

Hardis, Arne: Med Stav i Haand, Weekendavisen, 25. november 2005, Bøger, s. 7.

Hildebrandt, Edel: 8 kilo ord, Politiken, 24. december 2005, Bøger s. 1 og 4.

Hovmark, Henrik: Anmeldelser af Den Danske Ordbog - en statusrapport. I: LEDA-Nyt 37, april 2004, s. 5-10.

Juhl, Marianne: Ordbog: De levende ord, Jyllands-Posten 11. november 2003, kunst og kultur, s. 3.

Juhl, Marianne: En bjørns tjeneste, Jyllands-Posten 11. november 2003, 1. sektion, s. 1.

Juhl, Marianne: Peptalk pusher pikansjos, Jyllands-Posten, 11. marts 2005, 1. sektion, s. 13.

Jørgensen, John Chr.: Ordbogen der behøves, Ekstra Bladet 9. november 2003, 1. sektion, s. 30.

Jørgensen, John Chr.: Fedt med halalhippie, Ekstra Bladet 9. maj 2004, 1. sektion, s. 27.

Jørgensen, John Chr.: Kanon ordbog, Ekstra Bladet 17. oktober 2004, 1. sektion, s. 30.

Jørgensen, John Chr.: Mandjævning af ordbøger, Ekstra Bladet 7. august 2005, 1. sektion, s. 34.

Jørgensen, John Chr.: Bogen til den øde ø, Ekstra Bladet 6. november 2005, 1. sektion, s. 35.

Kassebeer, Søren: Ord til tiden, Berlingske Tidende 11. november 2003, 2. sektion, magasin, s. 8 (også bragt i Thisted Dagblad, Ringkjøbing Amts Dagblad og Viborg Stifts Folkeblad).

Kassebeer, Søren: Professor angriber ambitiøs ordbog, Berlingske Tidende, 3. september 2004, kultur, s. 5.

Kassebeer, Søren: Ordene er over os, Berlingske Tidende, 11. november 2005, 2. sektion, magasin, s. 6.

Kristensen, Kjeld: Hvor dansk? Sådan'sk!, kronik i Politiken, 11. november 2003, 2. sektion, s. 7.

Kristensen, Kjeld: Godt gøet, spORDhunde!, i Samvirke nr. 12, december 2003, s. 74-77.

Lorentzen, Henrik og Trap-Jensen, Lars: Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer. I: Hermes 33, s. 180-193. Århus 2004.

Lorentzen, Henrik og Trap-Jensen, Lars: Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere. I: LexicoNordica 11, s. 191-202. Oslo 2004.

Lorentzen, Henrik og Trap-Jensen, Lars: Den Danske Ordbog: en ordbog for eksperter, godtfolk og almindeligt interesserede. Svar til Henning Bergenholtz/Vibeke Vrang. I: LexicoNordica 13, s. 197-208. Oslo 2006.

Martinov, Niels: Et stykke sprogværktøj fra øverste skuffe. Den Danske Ordbog, bind 1-6, i fagbladet Gymnasieskolen nr. 9, 6. maj 2004, s. 28-29.

Mikkelsen, Morten: Den store ordsamling, Kristeligt Dagblad 11. november, KulturBøger s. 7.

Munch, Pernille: Konfrontation: Sproget er den jævne danskers ejendom, Politiken 23. november 2003, 3. sektion, s. 13.

Pálfi, Loránd-Levente: Nu er den store, nye nationale ordbog her, kronik i Berlingske Tidende, 12. november 2005, 2. sektion, magasin, s. 17.

Pálfi, Loránd-Levente: Den Danske Ordbog - en kritisk opsamling af den offentlige ordstrid. I: LexicoNordica 12, s. 123-149. Oslo 2005.

Pedersen, Karen Margrethe: Den Danske Ordbog ... Bd. 1: A-D, 2003. Bd. 2: E-H, 2004. I: Danske Studier 2004, s. 171-183.

Politikens leder: Gode ord. Fantastiske værker færdige, Politiken, 12. november 2005.

Riis-Søndergaard, Laust: De levende ord fortæller, Højskolebladet 3, 13. februar 2004, s. 8-9.

Sydslesviger styrer det danske sprog, Flensborg Avis, 20. november 2004, s. 8.

Søndergaard, Georg: Den Danske Ordbog. I: Sprog & Samfund 24/1, s. 5-6. 2006.

Thorsen, Lotte: Ordbog for båtnakker, wannabes og andre danskere, Politiken 30. oktober 2003, 2. sektion, s. 1.

Trap-Jensen, Lars: Kommentar til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) - en ordbog for folket eller for akademikere? I: LexicoNordica 12, s. 189-198. Oslo 2005.Projektet Den Danske Ordbog

Andersson, Henrik: Mens vi venter på DDO ... I: Mål & Mæle 16/1, s. 25-30. København 1993.

Andersson, Henrik, Asmussen, Jørg, Henriksen, Berit Heer og Thomsen, K.T.: Udarbejdelsen af Den Danske Ordbog. I: Årsberetning 1992-93, Selskab for Nordisk Filologi. København 1994.

Andersson, Henrik: Om udvælgelse af ord til Den Danske Ordbog. I: Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran og Jón Hilmar Jónsson (eds.): Nordiske studier i leksikografi III. Reykjavík 1996.

Andersson, Henrik: Ny ordbog med fejl. I: Mål & Mæle nr. 19/1. København 1996.

Asmussen, Jørg: Corpus Bench - et korpusværktøj. I: H. Holmboe (ed.): Rapport nr. 1 fra projekt UDOG, Skriften på Skærmen nr. 7. Handelshøjskolen i Århus 1993.

Asmussen, Jørg: The Text Corpus and Corpus Retrieval System of The Danish Dictionary. I: Hermes 13. Århus 1994.

Asmussen, Jørg og Norling-Christensen, Ole: The Corpus of the Danish Dictionary. I: Lexikos 8, AFRILEX Series 8:1998. Stellenbosch 1998.

Asmussen, Jørg: Korpus 2000 - til hvilken nytte? Muligheder og grænser for empiriske sprogundersøgelser. I: Duncker, Dorthe (red.): Studier i Nordisk 2002-2003, s. 17-29. København 2004.

Asmussen, Jørg: Feature Detection - A Tool for Unifying Dictionary Definitions. I: Geoffrey Williams and Sandra Vessier (eds.): Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress, I, s. 63-69. Lorient 2004.

Becker-Christensen, Christian: Den Danske Ordbog - Oplæg ved medlemsmødet 28-04-2004. I: LEDA-Nyt 38, s. 11-18. København 2004.

Davidsen-Nielsen, Niels: En ordbog der åbner op. I: Nyt fra Sprognævnet 2004/2, s. 11-17. København 2004.

Duncker, Dorthe og Norling-Christensen, Ole: Genbrug af Ordbogsdata. I: A. Garde og P. Jarvad (eds.): Nordiske Studier i Leksikografi II. Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden, 11.-14. maj 1993. Århus 1994.

Gregersen, Frans: Pygmalion og DDO. I: Studier i Nordisk 2004-2005, s. 7-16. København 2006.

Henriksen, Berit Heer: SpORDhunden på sporet. I: Kulturkontakten, nr. 6, september 1994. København 1994.

Henriksen, Berit Heer: Mesterlære set fra lærlingens side. I: LEDA Nyhedsbrev nr. 19. København 1995.

Henriksen, Berit Heer: Korpusbaserede relationsoplysninger og lemmatisering af flerordsforbindelser. I: Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran og Jón Hilmar Jónsson (eds.): Nordiske studier i leksikografi III. Reykjavík 1996.

Hjorth, Ebba: The Danish Dictionary - a brief survey of the history, the current work and the future. I: H. Holmboe (ed.): Rapport fra det græsk-danske leksikografimøde i Athen 3.-5.11.1993, Skriften på Skærmen nr. 8. Handelshøjskolen i Århus 1994.

Hjorth,  Ebba og Thomsen, K.T.: Betydningsbeskrivelser ved hjælp af genbrug og korpus. I: A. Garde og P. Jarvad (eds.): Nordiske Studier i Leksikografi II. Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden, 11.-14. maj 1993. Århus 1994.

Hjorth, Ebba: Hvilke konsekvenser har brugersociologien for Den Danske Ordbogs udforming? I: LexicoNordica 1, s. 77-87. Oslo 1994.

Hjorth, Ebba: Jens - en ordfreak. I: Elefant - se også myg. Festskrift til Jens Axelsen. København 1998.

Hjorth, Ebba: Den Danske Ordbog - en kommende kollega til Retskrivningsordbogen. I: Nyt fra Sprognævnet 3/1999. København 1999.

Hjorth, Ebba: Hybris - nemesis - balance: Problemer med genbrug af ordbogsdata set fra Den Danske Ordbog. I: Nordiske studier i lexikografi 4. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Esbo 21.- 24.5.1997, s. 189-193 (Skrifter utgivna av Nordiska foreningen for lexikografi 5). 1999.

Hjorth, Ebba: Åben, implicit og skjult normering i ordbogsarbejde. I: Sprog i Norden 2001, s. 137-150. Nordisk Sprogråd 2001.

Hjorth, Ebba: Yes! I: Mål & Mæle nr. 26/4, s. 5-9. København 2003.

Kristensen, Kjeld og Hjorth, Ebba: En hund efter ord. I: Samvirke. September 9. 1992.

Kristensen, Kjeld: Den Danske Ordbogs tekstkorpus og spORDhunde. I: A. Garde og P. Jarvad (eds.): Nordiske Studier i Leksikografi II. Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden, 11.-14. maj 1993. Århus 1994.

Kristensen, Kjeld: Den Danske Ordbog. I: Læsepædagogen, nr. 4, 2004, s. 7-10.

Kristensen, Kjeld: Den Danske Ordbog - en ordbog med fejl. I: Sprog & Samfund 24/1, s. 6-7. 2006.

Lorentzen, Henrik: Lemmatization of Multi-Word Lexical Units: In which Entry? I: EURALEX '96. Proceedings I-II. Göteborg 1996.

Lorentzen, Henrik: Jagten på det gode citat. Om vanskelighederne ved at finde egnede ordbogseksempler i et korpus. I: Martin Gellerstam et al. (eds.): Nordiska studier i lexikografi 5. Rapport från Konferens om Lexikografi i Norden, Göteborg 26.-29. maj 1999. Göteborg 2001.

Lorentzen, Henrik: The Danish Dictionary at large: Presentation, Problems and Perspectives. I: Geoffrey Williams and Sandra Vessier (eds.): Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress, I, side 285-294. Lorient 2004.

Lorentzen, Henrik og Trap-Jensen, Lars: Grammatiske oplysninger i Den Danske Ordbog. I: Ruth V. Fjeld og Dagfinn Worren (red.): Nordiske studiar i leksikografi, NFL-skrift nr. 8,  s. 252-267. Oslo 2005.

Lorentzen, Henrik: Den Danske Ordbog - nok engang. I: LEDA-Nyt 39, s. 20-23. København 2005.

Lorentzen, Henrik og Trap-Jensen, Lars: Den Danske Ordbog - set i bakspejlet. I: Nyt fra Sprognævnet 2006/2, s. 5-11. København 2006.

Nimb, Sanni: Collocations of Nouns: How to present Verb-noun Collocations in a Monolingual Dictionary. I: EURALEX '96. Proceedings I-II. Göteborg 1996.

Norling-Christensen, Ole: Datamatstøttet leksikografi i praksis: Den Danske Ordbog og dens tekstkorpus. I: Henrik Holmboe (ed.): Datalingvistisk Forening Årsmøde nr. 2. Skriften på Skærmen nr. 6, s. 169-180. Handelshøjskolen i Århus. 1992.

Norling-Christensen, Ole: Konstruktion af tekstkorpora, og værktøj til leksikografisk korpusanalyse. I: Gert Engel (ed.): Korpuslingvistik i Fagsprogsforskningen, 1993, ISBN 87-601-4005-4.

Norling-Christensen, Ole: Klassifikation af korpustekster, og kvantitative mål for sammensætningen af et almensprogligt korpus. I: LexicoNordica 3, s. 121-128. Oslo 1996.

Thomsen, K.T.: On the Hardships Involved in Creating a Labelling System for Usage Restrictions in a Comprehensive Monolingual Dictionary. I: EURALEX 1994 Proceedings. 1994.

Trap-Jensen, Lars: Word Relations - Two Kinds of Typicality and their Place in the Dictionary. I: EURALEX '96. Proceedings I-II. Göteborg 1996.

Trap-Jensen, Lars: Descriptive and Normative Aspects of Lexicographic Decision-Making: The Borderline Cases. I: Proceedings of EURALEX 2002. København 2002.

Trap-Jensen, Lars: Normering og deskription i Den Danske Ordbog - mere eller mindre? I: LexicoNordica 9. Oslo 2002.

Trap-Jensen, Lars: Spoken Language in Dictionaries: Does It Really Matter? I: Geoffrey Williams and Sandra Vessier (eds.): Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress, I, s. 311-318. Lorient 2004.

Trap-Jensen, Lars og Lorentzen, Henrik: Episode 3: Ordbogen slår igen. I: Studier i Nordisk 2004-2005, s. 24-34. København 2006.