Medarbejdere

Medarbejdere ved Den Danske Ordbog

Hovedredaktører

Ebba Hjorth Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9636
E-mail: eh@dsl.dk
Kjeld Kristensen Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9634
E-mail: kk@dsl.dk

Seniorredaktører

Henrik Lorentzen Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9637
E-mail: hl@dsl.dk
Lars Trap-Jensen Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9638
E-mail: ltj@dsl.dk

It-redaktør

Jørg Asmussen Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9632
E-mail: ja@dsl.dk

Redaktører

Henrik Andersson Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9654
E-mail: ha@dsl.dk
Laurids Kristian Fahl
Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9661
E-mail: lkf@dsl.dk
Ken Farø

Jan Heegård
Berit Heer Henriksen

Henrik Hovmark
Hanne Jensen
Sanni Nimb
Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9641
E-mail: sn@dsl.dk
Kirsten Sydendal

Knud Troels Thomsen
Thomas Troelsgård Direkte telefon: 33 13 84 20 – 9640
E-mail: tt@dsl.dk

Etymologer

Else Bojsen
Bent Jørgensen
Merete K. Jørgensen

Marita Akhøj Nielsen

John Kousgård Sørensen

Vibeke Winge

It-konsulenter

Dorthe Duncker
Jann Scheuer

Studentermedhjælpere mfl.

Lise Hornemann
Rasmus Hentze
Morten Jacobsen
Thomas Tim Jensen

Marianne Johansen

Lars Juhl

Britt-Katrin Keson

Bodil Kjær

Inger Kjær

Søren Guldberg Kjær

Anne Kjærgård

Kirsten Nordentoft

Morten Riemann

Jakob Stampe

Jørgen Wilms


Sekretærer

Vivian Fischer
Rose Marie Spooner

Tilsyn

Poul Lindegård Hjorth
Bente Holmberg
Henrik Galberg Jacobsen
 

 

Fra 1. september 1991 til 1. april 1996 var Ole Norling-Christensen medlem af den ledende redaktion.