Ordbogens indhold

Den Danske Ordbogs indhold

Den Danske Ordbog omfatter først og fremmest ord fra almensproget, men medtager også de almindeligste fremmedord, fagord og slangudtryk.

Den Danske Ordbog giver en mængde information om de enkelte opslagsord. Foruden oplysninger om stavning, ordklasse, bøjning og udtale indeholder ordbogen beskrivelser af ordenes betydning og brug, og eventuelle synonymer og antonymer anføres. Det angives også om ordene er fx sjældne eller gammeldags, om de er slangord, om de især bruges inden for et bestemt fagområde osv.

Ordbogen viser desuden typiske eksempler på opslagsordenes anvendelse, og ordenes brug og betydning illustreres ved autentiske citater fra aviser, romaner, tv-udsendelser m.m. Hvis ordene indgår i talemåder eller andre faste udtryk, beskrives disse også.

Endelig oplyser Den Danske Ordbog om ordenes oprindelse og historie, og der angives afledninger til og sammensætninger med opslagsordene.

Se eksempler på artikler fra ordbogen.