spORDhund

Den Danske Ordbogs tekstkorpus er så stort at det kan give et dækkende billede af alle de almindeligste ord i dansk.

De mere sjældne og specielle ord er det vanskeligere at finde i et tekstkorpus.

Derfor havde ordbogen et korps af frivillige, sproginteresserede hjælpere der indsamlede eksempler på det specielle, det atypiske og det nye i sproget. Disse såkaldte spORDhunde indsendte mere end 25.000 ordsedler, som blev samlet i en database. Databasen har været et nyttigt redskab i det daglige arbejde med at undersøge ords brug.

Selvom arbejdet med den trykte ordbog er afsluttet, kan man sagtens fortsætte med at samle ord. Det indsamlede materiale er nyttigt ved opdateringen af Den Danske Ordbog i netversionen.

Som spORDhund for Den Danske Ordbog skal man opsnuse eksempler på ord som

  1. er nye i dansk, fx outlet, antipasto, ramadan og svingdørspatient
  2. ikke er nye i dansk, men som har fået en ny betydning, fx trend, heftig og klam
  3. har en særlig anvendelse i bestemte sociale eller erhvervsmæssige grupper, fx spørge ind til i behandler- og pædagogsprog og tilgå (= 'få adgang til') i it-jargon

Send et ord

Du kan også give et bidrag til ordbogen ved at blive spORDhund og måske få dine sproglige iagttagelser med i ordbogen. I dag foregår indberetningen elektronisk. Det eneste du skal gøre, er at udfylde en ordseddel med din iagttagelse og nogle oplysninger om dig selv. Når du har trykket på send-knappen, bliver ordsedlen registreret i en database som Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Dansk Sprognævn vedligeholder i fællesskab. Din iagttagelse vil indgå i det materiale som redaktionen bruger når den skal redigere ordstoffet i ordbogen.

Gå til Den Danske Ordbog på nettet og send en elektronisk ordseddel.