Bogværket ODS

En detaljeret gennemgang af projektet
Fra bog til skærm

Ordbog over det danske Sprog er i sin trykte form et pladskrævende (1,5 hyldemeter) og alene pga. oplysningernes mængde og karakter ikke ganske lettilgængeligt værk. Til gengæld er ODS helt uomgængelig for den der er interesseret i det danske sprog i den periode ordbogen dækker

Om tilblivelsen af ODS

Ordbog over det danske Sprog (ODS) kaldes også "den store danske ordbog". Den dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang

Supplementsbind til ODS (ODS-S)

Da bind 27, det sidste egentlige ODS-ordbogsbind, udkom i 1954, var redaktionen allerede i gang med at samle materiale til et supplement til den store ordbog. Når der var brug for et sådant, skyldes det at ODS 1-28 blev et ujævnt værk

Tekster om Ordbog over det danske Sprog

Bogværket Ordbog over det danske Sprog indeholder foruden alle ordbogsartiklerne også et antal tekster hvor interesserede brugere kan finde supplerende oplysninger om værkets indhold og tilblivelseshistorie. Desuden er der gennem årene udkommet mange artikler der beskæftiger sig med ODS under forskellige synsvinkler