Du er her: Forside / Historie

HISTORIE

Fra stats- og samfundshistorie til ånds- og videnskabshistorie

Da DSL blev grundlagt i 1911, var tiden præget af det kildekritiske gennembrud, som havde fundet sted inden for historievidenskaben. Gennembruddet var i høj grad sket med fokus på middelalderlige kilder, hvorfor det er naturligt, at DSL's første historiske projekter består i udgaver til middelalderens historie anlagt efter den nye tids metoder og filologiske standarder.

Kilderne kan være af fortællende art som i Saxos Gesta danorum. Saxos beretning er en fortidens fortolkning af den historiske virkelighed. Kilderne kan også være af dokumentarisk art som Diplomatarium danicum, hvis indhold af pantebreve, embedsudnævnelser, mageskifter, testamenter etc. giver nutidens læsere et principielt objektivt indblik i fortidens virkelighed.

En af det 20. århundredes øvrige landvindinger på det historievidenskabelige område er udvidelsen af historiebegrebet. Således anses ånds- og videnskabshistorie nu for lige så relevante discipliner som stats- og samfundslivets udviking i studiet af den fortidige virkelighed. Derfor falder også ånds- og videnskabshistoriske værker som f.eks. Corpus philosophorum danorum eller Ole Rømers korrespondance og afhandlinger under DSL's udgivervirksomhed. For disse såvel som for de øvrige kategorier af historiske udgaver gælder, at de lige så meget er et led i dokumentationen af Danmarks historie, sprog og tænkning, som de er et led i dokumentationen af den europæiske udviklingshistorie.