Artikler

Her kan du læse mere indgående om Diplomatarium Danicum
Danmarks Riges Breve
af Lis Jacobsen. Kronik i Berlingske Aftensavis 30. november 1938.
Abel, af Guds Naade de Danskes og Venders Konge
af Lis Jacobsen. Kronik i Berlingske Aftenavis 3. december 1938