Du er her: Forside / Litteratur / Breve mv. / Eksterne brevudgivelser / Thomas Bartholin d.æ.s breve

Thomas Bartholin d.æ.s breve

Udgiver: Niels W. Bruun
Tilsynsførende: Niels Jørgen Green-Pedersen og Peter Zeeberg
Finansiering: Carlsbergfondet

Thomas Bartholins (1616-1680) forfatterskab blev i sin tid af Odin Wolff betegnet som »den Skat af Kundskaber og Underretninger om Naturen, Mennesket og Tidsalderens Egenheder hiemme hos os, hvilken findes nedlagt i vor Landsmand Thomas Bartholins Skrifter«. Denne præcise karakteristik er også dækkende for Bartholins korrespondance, som han i redigeret form selv udgav i årene 1663-1667. Hertil kommer så de breve, der findes i andre trykte kilder, eller som udgiveren har fundet i danske og udenlandske arkiver.