Du er her: Forside / Litteratur / Værker / Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa

Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa

Redaktion: Jeppe Lindquist Barnwell og Anders Juhl Rasmussen
Udgivere: Anders Thyrring Andersen, Lotte Thyrring Andersen, Jørn Erslev Andersen, Jeppe Lindquist Barnwell, Poul Behrendt, Knud Bjarne Gjesing, Jonas Holst, Marianne Juhl, Steen Klitgård Povlsen, Anders Juhl Rasmussen og Erik Skyum-Nielsen
Studentermedhjælp: Helene Holtse
Tilsynsførende: Ebba Hjorth, Lasse Horne Kjældgaard og Erik Skyum-Nielsen
Finansiering: Velux Fonden

Peter SeebergPeter Seeberg (1925-1999) var en af de betydeligste danske forfattere i anden halvdel af det 20. århundrede, og interessen for hans forfatterskab er stadigt voksende. Det har længe været et ønske at få iværksat en tekstkritisk, kommenteret udgave af hans værker på grundlag af førsteudgaver og manuskripter og i tillæg hertil samle de tekster, der hidtil kun har været tilgængelige i mindre publikationer eller som manuskript. Seebergs trykte produktion består af ca. 500 publikationer fordelt på romaner, noveller, kortprosa, dramatik, børne- og ungdomslitteratur foruden et omfattende faglitterært forfatterskab. Udgivelsen vil i første omgang prioritere de fire romaner, seks novelle- og kortprosasamlinger samt en mængde tekster uden for samlingerne. Hertil kommer et større antal (ca. 120) tilsyneladende færdige, men upublicerede noveller og kortprosatekster, som det er hensigten at udgive digitalt.

Redaktionen har i løbet af året afsluttet de indledende forberedelser, og arbejdet med tekstudgivelsen er i gang. Tekstetablering, tekstkritik og kommentering af det første bind er gennemført, og de følgende bind er godt på vej. Der er indgået endelig aftale med ni kendere af forfatterskabet, som suppleret af udgavens redaktører skal skrive efterskrifter til de enkelte værker. Et arbejdsseminar med deltagelse af samtlige bidragydere er planlagt til sensommeren 2012.

Redaktør Anders Juhl Rasmussen tiltrådte 1. marts 2012 en postdocstilling ved Københavns Universitet med et forskningsprojekt om Peter Seebergs værker. Forskningsprojektet afvikles på deltid sideløbende med udgivelsesprojektet.