Danske Klassikere

Danske Klassikere er en fortløbende serie af litterære hovedværker omspændende de sidste fire århundreder – foreløbig fra Thomas Kingo (1634-1703) til Martin A. Hansen (1909-1955). Der er nu udgivet omkring 90 titler i serien, hvis formål er at give læseverdenen mulighed for at erhverve billige, holdbare og pålidelige udgaver, hvor teksterne er eftergået kritisk og forsynet med oplysende kommentarer og efterskrifter. Titlerne lagerføres i 15 år.

Danske Klassikere omfatter altså en række hovedstykker i den danske digtekunsts historie – og nogle, der burde være det. Serien udgøres ikke kun af guldrandede klassikere, men også af værker, der i dag med urette er ganske ukendte, selv om de i samtiden nød stor anerkendelse. Hovedvægten i titlernes antal ligger på 1800-tallet, især efterhånden på slutningen. Det er redaktionens ønske, at også titler fra det 20. århundrede med tiden vil udgøre en markant del af Danske Klassikere. Ikke kun ud fra litteraturhistoriske kriterier, men mest af alt fordi bøgerne er værd at læse, har en kvalitet, der gør dem til en udfordring for læserne netop nu, samtidig med at de gør indtryk som stemmer fra en nu efterhånden (fjern og) fremmed tid.

I det forløbne år har redaktionens arbejde koncentreret sig om færdiggørelsen af en række igangværende titler med henblik på udgivelse i 2015-16. Foruden de tre udkomne titler ventes også Jens Baggesens Labyrinten, N.F.S. Grundtvigs Nyaars-Morgen og Klaus Rifbjergs Digte 1956-1967 udsendt i efteråret 2015/foråret 2016. Der arbejdes desuden på en ny hjemmeside (danskeklassikere.dk), der dels skal viderekommunikere nyheder om serien, herunder igangværende arbejder, dels skal fungere som et katalog over seriens mange titler (med link til forhandler). Omlægningen af produktionsprocessen, hvorved layoutet sats (og trykklar pdf) kan genereres på baggrund af skannet tekst og efterfølgende (delvis) maskinel XML-opmærkning pågår stadig.

Oversigt: Se liste over udkomne titler