Hvad er et diplom?

Om teksterne i Diplomatarium Danicum

De fleste forbinder nok ordet "diplom" med sådan noget, man får, når man har vundet en konkurrence, men i Diplomatarium Danicum og blandt historikere i almindelighed er betydningen en ganske anden.

RA NKR 1369
 

Diplom, et, (...) (især hist.)
dokument ell. aktstykke af retsligt
indhold, fx. skøde, gavebrev olgn.
(især fra middelalderen).
Læs hele artiklen i Ordbog over
Det Danske Sprog

Kigger vi i ordbogen, får vi at vide, at ordet betegner et "dokument af retsligt indhold", og som eksempler anføres skøder og gavebreve.

At dokumentet har et retsligt indhold, vil i mere snæver forstand sige et fremsat - positivt - retsforhold, som ved dokumentets tilblivelse bliver slået fast. Diplomer er således dokumenter, der gengiver, hvordan dette eller hint retsforhold er i modsætning til love, der er normative, dvs. beskriver, hvordan dette eller hint retsforhold bør være. Personerne, der optrådte i teksterne, var enten forpligtede til at føre dokumentets indhold ud i livet, eller også hæftede de juridisk for indholdets rigtighed.

For at bekræfte ægtheden af brevet og udstedernes identitet vedhæftede de implicerede personer gerne deres segl under diplomet. 

Et godt eksempel på et diplom ses på billedet til højre. Det er hyldingen af dronning Margrete 1. på Lunds landsting den 10. august 1387. Diplomet befinder sig på Rigsarkivet i København, men hvordan kommer teksten fra pergament til udgave?

Læs mere om tekstkritik og udgivelse på Diplomatariet!