Fra Grundtekst til Oversættelse

"Skulle nogen højlærd rynke paa Næsen ad denne Oversættervirksomhed, maa det være nok at henvise vedkommende til den klassiske Filolog Wilamowitz' Ord om, at kun ved Oversættelse til Modersmaalet tvinger man sig selv og andre til at forstaa hver Tøddel af en tekst paa fremmed Sprog" (F. Blatt, Under Vor Haand og Segl, DSL/ Munksgaard 1943).

Det er grundteksten og arbejdet med Diplomatarium Danicum der danner udgangspunkt for oversættelserne i Danmarks Riges Breve. I Danmarks Riges Breve finder læseren

  • en nudansk oversættelse, der i sit udtryk søger at ramme diplomernes stil. Se en sammenligning af grundtekst og oversættelse
  • forklarende noter, der kan være nødvendige ved uoversættelige begreber. Fx. servitium commune, der var en særlig afgift, som ærkebiskopper, biskopper og abbeder betalte paven for deres udnævnelse.
  • fyldige registre med normaliserede navneformer der tillader læseren at lokalisere personer og steder der optræder i teksterne.
Se i øvrigt Lis Jacobsens artikel fra 1938. Du kan også