Udgivelse og Tekstkritik

Hvordan formidler man diplomer?

Inden offentligheden får adgang til teksten i Diplomatarium Danicum, er et omfattende arbejde gået forud. Strengt taget kan dette sammenfattes under overskriften tekstkritik. Her er kerneområderne:

"Thet skal alle men kunnut wære the thette bref se æller høræ læse..."

(Indledningen til hyldingen af dronning Margrete 1. på Lunds landsting 10. august 1387.)

  • Man må først læse teksten i den håndskrift og på det sprog, skriveren nu har benyttet. Brevene er mest skrevet på latin, nedertysk og gammeldansk, men tekster på fransk, hollandsk, engelsk og græsk forekommer også. Kundskab om håndskrift kaldes i fagsproget for palæografi. - Forsøg fx. at læse teksten på billedet: Tekstlinje af diplom
  • Man må beskrive eventuelle ændringer af teksten, om der fx. er slettet eller tilføjet noget. Hertil kommer spørgsmålet, om teksten er original eller afskrift.
  • Det er vigtigt at angive, i hvilket arkiv diplomet befinder sig. Det er i sig selv  et vigtigt udsagn, hvorvidt en tekst er nået frem til adressaten eller ej. Endvidere angives, om seglene er bevaret. Seglene/ -et er den fysiske garanti for diplomets rigtighed.

 

Den tekstkritiske udgave henvender sig primært til historikere og sprogvidenskabsfolk. Men den er også udgangspunkt for en langt bredere formidling af stoffet, idet den danner grundlag for oversættelserne i Danmarks Riges Breve.