Medarbejdere

En liste over medarbejderne ved Diplomatarium Danicum§

 

 

Markus Hedemann Ledende redaktør
Direkte telefon: 33 13 84 20 - 9606
E-mail: mh@dsl.dk


Mogens Devantier
It-redaktør
Direkte telefon: 33 13 84 20 - 9703
E-mail: mdo@dsl.dk


Thomas Hansen Seniorredaktør
Direkte telefon: 33 13 84 20 - 9653
E-mail: th@dsl.dk


Anders Leegaard Knudsen   Seniorredaktør
Direkte telefon: 33 13 84 20 - 9604
E-mail: alk@dsl.dk


Jonathan Adams Seniorredaktør
Direkte telefon: 33 13 84 20 - 9621
E-mail: jon@dsl.dk


Vibeke Winge Konsulent
Direkte telefon: 33 13 84 20 - 9603
E-mail: vw@dsl.dk