sproget.dk

Sproget.dk er det sted på internettet hvor man finder vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark – en hjælp i det daglige arbejde for sprogbrugere af alle slags og et søgeredskab af høj kvalitet der giver adgang til officielle og autoritative ordbøger og opslagsværker og tilbyder professionel sproglig hjælp.Sproget.dk drives i samarbejde med Dansk Sprognævn.

Fra søgefeltet får man bl.a. adgang til Retskrivningsordbogen, Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog, Nye ord i dansk og KorpusDK; man finder svar på sproglige spørgsmål stillet til Dansk Sprognævn og ordnetredaktionen, oplysninger om retskrivningsregler, typiske sproglige problemer med tilhørende øvelser, nyttige ordlister mv., og man kan gå i dybden med sproglige temaer som »Dialekter«, »Hvad er sprog?«, »Etymologi«, »Ordsprog« m.fl. I små og sjove quizzer kan man derudover teste sin viden om fx chatsprog, gamle ord og ordsprog, ord fra vore nabosprog, pendulord mv.

I det forløbne år har sproget.dk sendt hver af landets gymnasier en plakat med ét af Peder Stryhns billeder, som også udkom som Go-card i 2014, tillige med et faktaark om hvordan man bruger sproget.dk

Samtidig har redaktionen indgået en aftale med det digitale bureau Adapt om et forløb i flere faser. I første omgang er der blevet foretaget en brugertest i Adapts laboratorium med deltagelse af 6 unge fra 9. klasse til 3. g. På baggrund af testrapporten skal det besluttes hvilke tiltag der kan forbedre udbyttet af brugernes besøg på siden. Fokus er her ikke mindst strukturering og design af søgeresultatsiden.

På de sociale medier har sproget.dk efter en målrettet indsats – ikke mindst blandt sproget.dk's dygtige studentermedhjælpere – fået godt fat i brugerne. På Facebook er antallet af følgere i alle aldersgrupper støt stigende; vi rundede 3.500 i december 2015. Indholdet spænder vidt, men især opslag som linker ind til sproget.dk, er populære. Der lægges ca. 4 opslag op om ugen, og de når ud til mellem 900 og 3.000 brugere for 'almindelige opslag' og mellem 6.000 og 17.000 brugere for populære opslag. I det forløbne år har især vores adventskonkurrence været populær og affødt mange kommentarer. Der arbejdes løbende på at forbedre indsatsen for at nå endnu bredere ud.

På Instagram har sproget.dk en profil der fokuserer på sproget i det offentlige rum, fx som det udtrykkes på skilte. Der vises og deles ikke kun skilte med sproglige fejl, men også skilte som bruger humor og kreativitet til at lokke kunder til. I dette år har sproget.dk på Instagram forøget sin følgerskare fra 400 til 1.950.

Sproget.dk er sponsor for og medlem af gruppen bag Sprogprisen.dk, som i 2015 blev uddelt den 1. oktober ved et festligt arrangement i Kulturstyrelsen lokaler på H.C. Andersens Boulevard.

Og så har sproget.dk igen i år sat ny besøgsrekord, idet i alt 22.302 brugere mandag den 14. december fandt vej til sproget.dk; en stigning på næsten 18 % i forhold til sidste år.

 

Læs pressemeddelelse i forbindelse med