Du er her: Forside / Sprog / Ordbøger og sprogteknologi / Moths Ordbog / Lærdomskulturen o. 1700

Lærdomskulturen o. 1700

Kulturhistorisk forskningsprojekt

Undersøgelsen vil kaste lys over de mange sproglige og litterære indsamlingsprojekter, som iværksattes o. 1700. De centrale spørgsmål er, hvordan og hvorfor man da – som aldrig før eller siden – satte sig for at indsamle, sortere og formidle danske ord, tekster, manuskripter og tryk. 

Det empiriske materiale består af en række epokegørende tiltag, som ikke tidligere er blevet betragtet under ét. Foruden ordbøger (først og fremmest Moths pionérværk, men også P. Syvs og Fr. Rostgaards strandede arbejder) drejer det sig om de første bibliografier over danske tryk (P. Terpagers og Syvs aldrig trykte Boglader, ca. 1680), en systematisk bogsamling (P. Resens), den første antologi over moderne dansk digtning (J. Wielandts Samling etc., 1725-26) samt det tidligste eksempel på genren ’samlede skrifter’ (Terpager, Rostgaard og H. Grams Bording-udgave, 1735). 

Inspireret af aktuelle tendenser i den internationale udforskning af tidligt moderne lærdomsmiljøer vil projektet afdække de brudflader, der kendetegnede samlerarbejdet: mellem videnskab og politik, passion og profession, kollektivitet og konkurrence, privat og offentligt, utrykt og trykt. En arbejdstese er, at en moderne informationskultur, som indsamlingsprojekterne både er et udslag af og modtræk mod, sætter sig igennem o. 1700. Således vil der tilvejebringes et historisk relief for nutidens mange digitale arkiv- og udgivelsesprojekter, herunder en e-udgave af Moths ordbog.

– Jens Bjerring-Hansen