Anden visning af listen
Trykt bog

Om den nye Udgave af Saxo's Danmarks Historie

Udgivet af: Franz Blatt, Marius Kristensen, Jørgen Olrik og Hans Ræder

Levin & Munksgaard 1936

Trykt bog

Lis Jacobsen: Danmarks Riges Breve

[ Foredrag holdt på Koldinghus 8. juni 1934 ]

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1935

Trykt bog

Hans Tausens Postil 1 - 2

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Bjørn Kornerup

Levin & Munksgaard 1934

Trykt bog

Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene 1 - 8

Udgivet af: Johannes Brøndum-Nielsen og Poul Johs. Jørgensen

Gyldendal 1933-1961

Trykt bog

Danske Digtere ved Arbejdet 1 - 16

[ Facsimileudgaver med indledninger ]

Hovedredaktør: Paul V. Rubow

Munksgaard 1933-1951

Trykt bog

H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin 1 - 6

Udgivet af: Carl Behrend og H. Topsøe-Jensen

Levin & Munksgaard 1933-1937

Trykt bog

Den danske Psalmebog

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Hans Thomissøn
Efterskrift ved: P. Severinsen

Levin & Munksgaard 1933

Trykt bog

J. H. Bredsdorff: Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi

Udgivet af: Jørgen Glahder

Levin & Munksgaard 1933

Trykt bog

Skrifter af Paulus Helie 1 - 7

Udgivet af: Marius Kristensen, Hans Ræder og P. Severinsen

Gyldendal 1932-1948

Trykt bog

Rasmus Rask: Udvalgte Afhandlinger 1 - 3

Udgivet af: Louis Hjelmslev

Levin & Munksgaard 1932-1935