Anden visning af listen
Trykt bog

Hans Tausens Oversættelse af de fem Mosebøger

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Levin & Munksgaard 1932

Trykt bog

Saxonis Gesta Danorum 1 - 2

Udgivet af: Jørgen Olrik og Hans Ræder

Levin & Munksgaard 1931-1957

Trykt bog

Acta Philologica Scandinavica

[ 3.-5. årgang ]

Hovedredaktør: Johannes Brøndum-Nielsen

Munksgaard 1928-1931

Trykt bog

Den danske Bibel
Christian d. Tredjes Bibel

[ Facsimiletryk ]

Ejnar Munksgaards Forlag 1928

Trykt bog

Femten Aars Virksomhed
Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Stiftet 29. April 1911

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1926

Trykt bog

J.P. Jacobsen: Samlede Værker 1 - 5

Udgivet af: Morten Borup

Gyldendal 1924-1929

Trykt bog

Danske Historikere fra Saxo til Kr. Erslev

Udgivet af: Ellen Jørgensen

Gyldendal 1923

Trykt bog

Det danske Sprog- og Litteraturselskab
Stiftet 29. April 1911

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

2 . oplag

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1923

Trykt bog

Emil Aarestrups Samlede Skrifter 1 - 5

Udgivet af: Hans Brix og Palle Raunkjær

Henrik Koppels Forlag 1922-1925

Trykt bog

Steen Steensen Blichers Samlede Skrifter 1 - 33

Udgivet af: Jeppe Aakjær, Georg Christensen, Johannes Nørvig, H. Topsøe-Jensen og Henrik Ussing

Gyldendal 1920-1934