Anden visning af listen
Trykt bog

Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade 1 - 5

Udgivet af: Eiler Nystrøm

Gyldendal 1920-1924

Trykt bog

Christian Falster: Lærdoms Lystgaard eller adskillige Discurser 1 - 3

Oversat af: Jørgen Olrik
Originalsprog: Latin

Gyldendal 1919-1920

Trykt bog

Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede 1 - 14

Udgivet af: J. P. Jacobsen, J. Olrik og R. Paulli

Gyldendal 1915-1936

Trykt bog

Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede 1 - 6

Udgivet af: Henrik Bertelsen

Gyldendal 1915-1929

Trykt bog

En Ræffue Bog
Herman Weigeres Oversættelse af Reinke de Vos 1 - 2

Udgivet af: Niels Møller

Gyldendal 1915-1923

Trykt bog

Christ. Frid. Wadskiær: Udvalgte Danske Vers

Udgivet af: Hans Brix og Anker Jensen

Gyldendal 1915

Trykt bog

Hans Mogensens Oversættelse af Philippe de Commines Memoirer 1 - 3

Udgivet af: Poul Nørlund

Gyldendal 1913-1919