Bibliografier

DSL's igangværende bibliografiudgivelser

bibliografierVed bibliografier forstås registranter af tekster inden for bestemte emne- eller fagområder. I Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udarbejdes således bibliografier vedrørende sprog og litteratur inden for grænserne af det til enhver tid værende danske rige. Bibliografierne kan fx afdække en periodes litteratur som i Lauritz Nielsens 'Dansk Bibliografi 1482-1600', bestemte trykkeriers produktion som i Grethe Larsens 'Danske Provinstryk 1482-1830' eller enkelte forfatterskabers manifestation på tryk som i Esther og Thorkild Skjerbæks Henrik Pontoppidan-bibliografi. De tjener alle som hjælpeværktøj til det pågældende sproglige eller litterære område.

Bibliografi over Herman Bangs forfatterskab

Eksterne bibliografiudgivelser