Georg Brandes’ Correspondance, 2e Série

Udgivere: Zsuzsanna Bjørn Andersen (den ungarske brevveksling), Klaus Bohnen (den tysk-østrigske brevveksling), Per Dahl (den tysk-østrigske brevveksling), NN (den russiske brevveksling) og NN (den polske brevveksling)
Tilsynsførende: Flemming Conrad og Per Dahl (den ungarske brevveksling) og Lars Peter Rømhild
Finansiering: Brandt-Brandtved Fonden, Else Marie Moth-Lunds Fond og Politiken-Fonden

Bindene med Georg Brandes’ (1842-1927) brevvekslinger med ungarske, tysk-østrigske, russiske og polske kulturpersonligheder indgår i udgaven af Georg Brandes’ Correspondance. Den første serie udkom 1952-1966 og medtog kun få, meget store brevvekslinger med udvalgte forfattere. Anden serie sigter bredere og omfatter derfor flere korrespondenter og litterære miljøer, der dokumenterer Georg Brandes’ internationale indflydelse.

Den ungarske brevveksling: I samarbejde med Prof. Dr. András Masát, Andrássy Universität Budapest, er manuskriptet revideret. Transskriberingen af brevene er gennemgået i samarbejde med dr. Eike Nebelin. Manuskriptet er godkedt af tilsynet, og arbejdet med at tilvejebringe finansiering er indledt.

Den tysk-østrigske brevveksling: På grund af udgivernes øvrige arbejde og sygdom skrider arbejdet langsomt frem, men arbejdet kan forhåbentlig afsluttes i 2015-2016.

Den russiske brevveksling: Brevvekslingen er midlertidigt taget af programmet.

Den polske brevveksling: Brevvekslingen er midlertidigt taget af programmet.

Udkommet:

Correspondance de Georg Brandes. I: La France et L’Italie, 1952
Correspondance de Georg Brandes. II: L’Angleterre et La Russie, 1956
Correspondance de Georg Brandes. III: L’Allemagne, 1966
Correspondance de Georg Brandes. IV: Notes et Références, 1966