Henrik Pontoppidans brevvekslinger med brdr. Brandes

Udgiver: Flemming Behrendt, under medvirken af Henrik Loft Nielsen
Tilsynsførende: Per Dahl

Med alle tre brødre Brandes, Georg, Ernst og Edvard, stod Henrik Pontoppidan (1857-1943) på fortrolig fod, og de havde alle, som henholdsvis inspirator, arbejdsgiver og kritiker, på vekslende tidspunkter en vigtig indflydelse på hans arbejde. I alt er bevaret knap 300 breve mellem Pontoppidan og de tre, og de fremlægges her for første gang i en samlet helhed. Udgaven tilrettelægges både som webpubliation med kommentarer til det enkelte brev og som bog med tilføjet indledning og sammenbindende tekst mellem de kronologisk ordnede breve.

Teksten er etableret, og brevene er tilgængelige på henrikpontoppidan.dk.

Besøg onlineversionen af Henrik Pontoppidans brevvekslinger.