Jens Bjerring-Hansen

Projektleder

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: jbh@dsl.dk

CV


Aktuel forskning · Current research 


Interesseområder · Interest areas

 • Litteratur-, kultur- og boghistorie · Literary and cultural history, the history of the book
 • 1600-, 1700- og 1800-tallets litterære kulturer · Literary cultures of the 17th, 18th, and 19th centuries
 • Tidsskriftsstudier · Periodical studies
 • Ludvig Holberg
 • Digital Humanities


Publikationer · Publications

Bøger

 • Holberg og bogen. Om Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistoriens empiriske grundlag, 294 s., 2010 (ph.d.-afhandling). 
 • Boghistorie, i serien Moderne litteraturteori, Aarhus Universitetsforlag 2010, introduktion og redigering (s.m. Torben Jelsbak).

Artikler og antologibidrag

 • ”Vidensamfundets forhistorie. En introduktion til nyere, international udforskning af tidligmoderne videnskulturer ca. 1500-1800” i: Fund og Forskning 2013 (in press).

 • ”N.M. Petersen og den empiriske litteraturforskning” (in press).

 • ”Holberg, hurtigpressen og ’læserevolutionen’ i guldalderen” (in press).
 • ”Kulturformidling i det lærde tidsrum Om Peder Syvs Betenkninger… i anledning af 350-året” i: Danske Studier 108/2013, s. 97-115.

 • ”Peder Terpagers og Peder Syvs Boglader og den bibliografiske diskurs i lærdomskulturen o. 1700” i: Danske Studier 107/2012, s. 24-51.
 • ”Bogmediet” i: Lasse Horne Kjældgaard m.fl. (red.): Litteratur. Introduktion til teori og analyse, Aarhus Universitetsforlag 2012, s. 323-334.
 • ”Fraktur eller antikva? Om typografisk usikkerhed i 1700-tallet og den europæiske skriftstrid omkring 1800” i: Lychnos. Årbok för idé- och lärdomshistoria 2010, s. 163-178.
 • ”Højst (læ)seværdig. Om Makværk i Den 11. time” i: Den blå port. Tidsskrift for litteratur 91/2009, s. 55-60. 
 • ”Nye viser og gamle bøger. Titler og titelblade på bogmarkedet 1719-1720” i: Mats Malm m.fl. (red.): Bokens materialitet, Stockholm 2009, s. 174-196.
 • ”Brandes, Brentano og Bern-konventionen. Georg Brandes’ revision af Den romantiske Skole i Tydskland” i: Danske Studier 103/2008, s. 150-167.
 • ”Man skal være menneske. M. A. Goldschmidt” i: Joakim Garff (red.): At komme til sig selv. 15 portrætter af danske dannelsestænkere, Gads Forlag 2008, s. 159-77.
 • ”’Kjender du Pan?’ Et motivs litteraturhistoriske transfigurationer i den danske symbolisme” i: Danske Studier 100/2005, s. 145-163.
 • ”’Min Bog, min søde Sorg, min lystig Hofvedbryder’ Fiktionsdannelsen i Anders Arrebos Hexaëmeron” i: Transfiguration, 6. årgang, 1/2004, s. 39-52.

Anmeldelser

  • ”Ann Blair: Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age” i: Lychnos. Årbok för idé- och lärdomshistoria 2012, s. 269-271.

  • ”Humaniora. Grundbegreber genopfrisket. Om Kristin Asdal m.fl.: Tekst og historie ” i: Kritik 191/2009, s. 103-106.
  • ”Poul Behrendt: Dobbeltkontrakten” i: Danske Studier 101/2006, s. 218-221.


  Udvalgte foredrag og papers · Selected lectures and conference papers 

  • "Endless circulation? Practises of collecting in the learned community around 1700”, The Eighteenth Century in Practice, Oslo, 30/8 2013.
  • ”Finders, keepers or communal knowledge? Notions of publicity and privacy among early modern collectors”, Early Modern Studies Conference, Reading, 11/7 2013.
  • ”Holberg, lærdom og oplysning - mediehistoriske perspektiver” v. seminaret Holberg-forskningen i det 21. århundrede, KU, 13/12 2012.
  • ”Tidligmoderne informationshåndtering”, Det Informationsvidenskabelige Akademi, 1/10 2012.

  • ”N.M. Petersen som litteraturhistoriker”, Selskab for Nordisk Filologi, KU, 1/10 2012.
  • ”København-Paris t/r. Fraktur, antikva og skriftens sociologi i 1700-tallet” v. seminaret  Settekasser, samlinger og sensur. Materielle perspektiver på offentligheten i Danmark-Norge på 1700-tallet, Nasjonalbiblioteket, Oslo, 16/11 2011.
  • ”18th Century Print Culture. What’s Old and what’s New?” i forelæsningsrækken Scandinavian Enlightenment, KU, 8/10 2009.
  • ”Copyright og pirateri. Tekstlig og retslig ustabilitet i 1700-tallet”, Det Kongelige Bibliotek, 24/10 2008.
  • ”Om Peder Paars og andre titler på bogmarkedet i det tidlige 1700-tal” v. konferencen Tekstens materialitet, Carolina Rediviva-biblioteket, Uppsala, 14/9 2007.
  • “Holbergs gamle bøger genlæst” v. konferencen Holberg: en klassiker rekontekstualiseret, KU, 14/11 2007.
  • “M.A. Goldschmidt” i forelæsningsrækken Danske dannelsestænkere, DPU, 26/10 2006.

  Se medarbejdere