Jonas Nielsen

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. 0
E-mail: jn@dsl.dk

Jonas Nielsen er IT-udvikler i forbindelse med en del af DSLs projekter. Pt. arbejder han på et website til præsentation og analyse af værket Hovedstrømninger af Georg Brandes.


Ansat på DSL siden 2010 og har løst opgaver som konsulent (gennem firmaet Magenta) siden 2008. Jonas er cand.scient fra DIKU.


Jonas har været med til at udvikle følgende sites:

 

Jonas har lavet mindre udviklingsopgaver på:

 

Jonas laver indimellem også opgaver for Dansk Sprognævn, da han oprindeligt lavede deres hjemmeside (dsn.dk).


Se medarbejdere