Rikke Hørring Christensen

Studentermedhjælper

  • Diplomatarium Danicum
  • Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: rhc@dsl.dk


Se medarbejdere