Kort og godt

Hvorfor Dansk Sproghistorie?

 • for at beskrive det danske sprogs udvikling fra de tidligste runeindskrifter til det nutidige mangfoldige sprogsamfund
 • for at skabe og viderebringe ny erkendelse om og indsigt i det danske sprogs historie
 • for at bidrage til den sproglige refleksion i Danmark
 • for at stimulere interessen for sproget
 • for at øge kendskabet til de påvirkninger det danske sprog har været og er udsat for, og til de forandringer det har undergået og undergår som følge af disse påvirkninger
 • for at udforske og beskrive hvordan det danske (rigs)sprog har påvirket andre sprog, og hvad det danske sprog har betydet uden for Danmark
 • for at udforske og beskrive ikke-danske sprogs historie, position og indflydelse i Danmark
 • for at give indsigt i den danske identitetsdannelse gennem den historiske tid

Hvilket sprog?

Dansk Sproghistorie beskriver det danske sprogs historie i Danmark og i de lande eller landområder hvor dansk har spillet eller spiller en rolle. Desuden behandler Dansk Sproghistorie sprogenes historie i Danmark, dvs. de sprog og det ordforråd m.m. som indvandrere gennem tiden har tilført Danmark og det danske sprog.

Hvilken periode?

Dansk Sproghistorie dækker perioden fra de ældste runeindskrifter fundet på dansk grund til den nyeste sproglige situation med påvirkning fra engelsk/amerikansk, med indslag af mange nye indvandrersprog og med stigende krav om danskernes beherskelse af engelsk.

Hvor omfattende?

Dansk Sproghistorie er planlagt til godt 2500 sider fordelt på seks bind. Bogværket får en illustrationsgrad på ca. 25 %. Dertil kommer en hjemmeside hvor supplerende kildemateriale, illustrationer, lydoptagelser og videoklip kan studeres.

Hvilke emner?

Emnerne præsenteres hér

Hvilken struktur?

De seks bind er emneopdelt. Hvert behandlet fænomen beskrives fra start til slut. De seks bind har følgende arbejdstitler:

 1. Dansk tager form
 2. Ord for ord for ord
 3. Bøjning og bygning
 4. Dansk i brug
 5. Dansk i samspil
 6. Forfatternes dansk

Hvem skriver?

Vi bestræber os på at knytte de forskere til værket som er eksperter på et bestemt område. Det bliver til en samling af skribenter på 84, som er bredt fordelt på landets forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og som spænder vidt mht. sprogsyn og alder.

Hvilken målgruppe?

Dansk Sproghistorie skrives til den alment interesserede med grundlæggende sprogligt-grammatiske kundskaber, til forskere og universitetsstuderende og til brug for undervisningen i sprog i de gymnasiale uddannelser. Det er ambitionen at denne brede gruppe skal kunne dækkes ved at den enkelte skribent tilstræber en lettilgængelig og ukomprimeret sprogform.

Hvem redigerer?

Redaktionen består af Ebba Hjorth, Birgitte Jacobsen, Henrik Galberg Jacobsen og Bent Jørgensen.

Hvem betaler?

Carlsbergfondet.