Værk- og kapiteldisposition

Bind 1 – Dansk tager form

Dansk Sproghistorie – Ebba Hjorth

1 Kilderne

1.1 Sprogets kilder – Bent Jørgensen

2 Historie og sprog

2.1 Sproghistorie og sprogteori – Frans Gregersen
2.2 Sproghistoriske perioder – Bent Jørgensen
2.3 Sprog og identitet – Esben Albrectsen
2.4 Sprogfamilien – Adam Hyllested
2.5 Sproghistorie og andre historier – Bent Jørgensen

3 Sprogbeskrivelser

3.1 Sproghistorier – Bente Holmberg
3.2 Ordbøger – Ebba Hjorth
3.3 Grammatikker – Lars Heltoft
3.4 Retskrivningshåndbøger – Henrik Galberg Jacobsen
3.5 Fonetikker – Hans Basbøll

4 Skrift

4.1 Runer – Michael Lerche Nielsen
4.2 Den ældste bogstavskrift – Aage Andersen
4.3 På sten og mur – Niels Haastrup (†)
4.4 Ældre nydansk håndskrift – Aage Andersen
4.5 I det offentlige rum – Bent Jørgensen
4.6 På tryk – Ervin Nielsen
4.7 Nyere håndskrift – Bent Rohde
4.8 Lysende skrift – Henrik Birkvig
4.9 Stenografi – Finn Holle
4.10 Punktskrift – John Heilbrunn & Kurt Nielsen

Bind 2 – Ord for ord for ord

5 Ortografi

5.1 Runetiden – Michael Lerche Nielsen
5.2 Gammeldansk – Britta Olrik Frederiksen
5.3 Ældre nydansk – Hanne Ruus
5.4 Yngre nydansk – Henrik Galberg Jacobsen

6 Tegnsætning

6.1 Før 1500 – Ebba Hjorth
6.2 Efter 1500 – Henrik Galberg Jacobsen

7 Udtale

7.1 Runetiden – Michael Lerche Nielsen
7.2 Gammeldansk – Britta Olrik Frederiksen
7.3 Ældre nydansk – Simon Skovgaard Boeck
7.4 Yngre nydansk – Jørn Lund & Lars Brink
7.5 Stød, tryk og tonegang – Lars Brink

8 Ordforråd

8.1 Arveord, låneord og fremmedord – Eva Skafte Jensen
8.2 Orddannelse – Bent Jørgensen
8.3 Runesproget og gammeldansk – Marita Akhøj Nielsen
8.4 Ældre nydansk – Simon Skovgaard Boeck
8.5 Yngre nydansk – Henrik Andersson (†)
8.6 Fagsprog – Anne Duekilde
8.7 Slang – Peter Stray Jørgensen
8.8 Navne – Vibeke Dalberg

9 Ord fra andre sprog

9.1 Græsk og latin – Niels Grotum & Johnny Christensen
9.2 Tysk – Vibeke Winge
9.3 Romanske sprog – Henrik Lorentzen
9.4 Engelsk – Pia Jarvad
9.5 Nordiske sprog – Else Bojsen
9.6 Nyere indvandrersprog – Pia Quist

Bind 3 – Bøjning og bygning

10 Bøjning

10.1 Runetiden – Michael Lerche Nielsen
10.2 Gammeldansk – Britta Olrik Frederiksen
10.3 Ældre nydansk – Hanne Ruus
10.4 Yngre nydansk – Henrik Galberg Jacobsen

11 Syntaks

11.1 Runetiden – Sebastian Møller Bak
11.2 Fra gammeldansk til nutidsdansk – Lars Heltoft & Marita Akhøj Nielsen

12 Dialekter

12.1 Udforskning og kilder – Karen Margrethe Pedersen (KU)
12.2 Udtale – Lars Brink
12.3 Ordforråd – Viggo Sørensen
12.4 Orddannelse – Karen Margrethe Pedersen (KU)
12.5 Bøjning – Karen Margrethe Pedersen (KU) & Viggo Sørensen
12.6 Syntaks – Karen Margrethe Pedersen (KU)
12.7 Ortografi – Karen Margrethe Pedersen (KU) & Viggo Sørensen

13 Sociolekter

13.1 Sociale strukturer og sproglig variation – Inge Lise Pedersen
13.2 Udtale – Inge Lise Pedersen
13.3 Ordforråd – Inge Lise Pedersen
13.4 Bøjning – Inge Lise Pedersen
13.5 Syntaks – Inge Lise Pedersen
13.6 Ortografi – Inge Lise Pedersen

Bind 4 – Dansk i brug

14 Lov, bibel og salmer

14.1 Juridisk sprog før 1700 – Britta Olrik Frederiksen
14.2 Juridisk sprog efter 1700 – Henrik Galberg Jacobsen
14.3 Bibelsprog – Bodil Ejrnæs
14.4 Salmesprog – Marita Akhøj Nielsen

15 Viser, sange og ordsprog

15.1 Folkeviser – Dorthe Duncker
15.2 Højskolesangen – Nanna Damsholt
15.3 Lejlighedsdigte og festsange – Ebbe Preisler
15.4 Ordsprog og talemåder – Merete K. Jørgensen

16 Sprog og medier

16.1 Aviser, radio og tv – Ib Poulsen
16.2 E-mail, chat og sms – Ditte Laursen

17 Dannelse og uddannelse

17.1 Læse- og skrivekyndighed før 1800 – Charlotte Appel
17.2 Læse- og skrivekyndighed efter 1800 – Vibeke Sandersen
17.3 Breve og brevbøger – Vibeke Sandersen
17.4 Danskfaget i skolen – Jens Raahauge
17.5 Normer og normering – Henrik Galberg Jacobsen
17.6 Dansk som andetsprog – Anne Holmen

Bind 5 – Dansk i samspil

18 Dansk i verden

18.1 Norge – Berit Sandnes
18.2 Færøerne – Jógvan í Lon Jacobsen
18.3 Island – Auður Hauksdóttir
18.4 Grønland – Birgitte Jacobsen
18.5 England – Gillian Fellows-Jensen
18.6 Normandiet – Gillian Fellows-Jensen
18.7 De nye hjem – Peter Bakker
18.8 Kolonierne – Peter Bakker
18.9 Skåne – Ulf Teleman
18.10 Sydslesvig – Karen Margrethe Pedersen (SDU)
18.11 EU – Carol C. Henriksen
18.12 Norden – Henrik Galberg Jacobsen
18.13 Udenlandske universiteter – Henrik Galberg Jacobsen

19 Andre sprog i Danmark

19.1 Latin – Peter Zeeberg
19.2 Tysk og nederlandsk – Vibeke Winge
19.3 Fransk – Ulla Gjedde
19.4 Engelsk – Niels Davidsen-Nielsen
19.5 Russisk – Jens Nørgård-Sørensen (†)
19.6 Polsk – Bodil Wieth-Knudsen (†)
19.7 Romani – Peter Bakker
19.8 Jiddish – Morten Thing
19.9 De nordiske sprog – Else Bojsen
19.10 Grønlandsk – Per Langgård
19.11 Nyere indvandrersprog – Jacob Steensig
19.12 Dansk tegnsprog – Elisabeth Engberg-Pedersen

Bind 6 – Forfatternes dansk

20 Sprog og stil

20.1 Stilidealer og stilforskydning – Torben Jelsbak
20.2 Tale på skrift – Simon Skovgaard Boeck
20.3 Talesprogsgenrer – Bettina Perregaard
20.4 Oversættelser – Erik Skyum-Nielsen

21 Forfattersprog

21.1 Anders Sørensen Vedel – Marita Akhøj Nielsen
21.2 Leonore Christine – Marita Akhøj Nielsen
21.3 Thomas Kingo – Marita Akhøj Nielsen
21.4 Ludvig Holberg – Svend Eegholm-Pedersen
21.5 Johannes Ewald – Flemming Lundgreen-Nielsen
21.6 Ove Malling – Erik Hansen
21.7 Adam Oehlenschläger – Henrik Blicher
21.8 Steen Steensen Blicher – Henrik Ljungberg
21.9 N.F.S. Grundtvig – Flemming Lundgreen-Nielsen
21.10 H.C. Andersen – Laurids Kristian Fahl & Jesper Gehlert Nielsen
21.11 Søren Kierkegaard – Jesper Gehlert Nielsen
21.12 J.P. Jacobsen – Nikolaj Zeuthen
21.13 Herman Bang – Flemming Conrad (†)
21.14 Johannes V. Jensen – Lars Handesten
21.15 Robert Storm Petersen – Torben Jelsbak
21.16 Karen Blixen – Nicolas Reinecke-Wilkendorff
21.17 Peter Seeberg – Anders Juhl Rasmussen & Jeppe Barnwell
21.18 Per Højholt – Nikolaj Zeuthen
21.19 Benny Andersen – Thorkild Borup Jensen (†)
21.20 Klaus Rifbjerg – Erik Skyum-Nielsen