Æbelholt Klosters Brevbog

Udgivere: Ivan Boserup, Bent Jørgensen, Chr. Gorm Tortzen samt Finn Kramer, Susanne Vogt og Bent Christiansen
Tilsynsførende: Esben Albrectsen og Karsten Friis-Jensen
Finansiering: Hillerød Kommune, Nordea-fonden

Æbelholtbogen er et senmiddelalderligt håndskrift fra Æbelholt Kloster i Nordsjælland. Det indeholder afskrifter af en stor del af klostrets privilegie- og adkomstbreve og giver på sine 100 blade indblik i klosterliv og klosteradministration i middelalderen, ligesom det kaster lys over bebyggelses- og afgiftsforhold i klostrets interesseområde.

Æbelholt Klosters Brevbog udkommer 13. juni 2013.