Nyheder

Latinskordbog.dk

Latinskordbog.dk

30. december 2016 lancerede vi den nye gratis onlineordbog latinskordbog.dk lanceret. Læs mere om et af de centrale opslagsværker i latinstudiet på universiteter og i gymnasiet.

Den Danske Ordbog vokser med 1.119 ord

Den Danske Ordbog vokser med 1.119 ord

Den Danske Ordbog blev 16. december 2016 opdateret med yderligere 1.119 ord. Som led i juleforberedelserne er der bl.a. 104 nye opslagsord med tilknytning til jul, nytår og det vinterlige i almindelighed.

Nyhedsbrev nr. 4, november 2016

Nyhedsbrev nr. 4, november 2016

Nyhedsbrev nr. 4 fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udkom november 2016. Læs blandt andet om Dansk Sproghistorie, hvis første bind nu udkommer efter mere end 10 års arbejde, Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22, der udkommer med moderniseret stavning så gamle stavemåder som Oxekiød og Koekase ikke lægger hindringer i vejen for læsningen. Du kan også læse om breve fra Emil Aarestrup, guldalderens store erotiske digter.

Dansk Sproghistorie 1-6, bd. 1

Dansk Sproghistorie 1-6, bd. 1

Sproget er det mest personlige vi har. Det former vores tanker, det gør os i stand til at kommunikere med vores omverden, det gør os til dem vi er. Men hvad er dansk sprog, og hvor kommer det fra? Disse væsentlige spørgsmål tages op i Dansk Sproghistorie 1-6, hvis første bind udkommer 11. november efter mere end 10 års arbejde.

Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker

Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker

Fredag d. 11. november udkommer de to første bind af Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22. Læs mere om en af de mest omfattende Holberg-udgaver nogensinde.

Hans Scherfig: Det forsømte Foraar

Hans Scherfig: Det forsømte Foraar

MORD, MOBNING OG MORSKAB. Ny udgave af Det forsømte Foraar i serien Danske Klassikere. »For en Del Aar siden døde en ældre Mand paa Østerbro efter at have spist et Maltbolsje«. Hans Scherfigs litterære evergreen om lektor Blommes storhed og fald, Det forsømte Foraar fra 1940, udkommer den 7. november i en kommenteret udgave, der blotlægger romanens dokumentaristiske præg ved at jævnføre med forfatterens egne oplevelser og dokumenter fra skoletiden, lære- og læsebøger og ikke mindst det lærerkollegium, der ligger til grund for romanens brogede persongalleri. Læs pressemeddelelsen her.

Opdatering af DDO, august 2016

Opdatering af DDO, august 2016

Onsdag den 17. august tilføjedes yderligere 1.727 opslagsord til ordbogen. I anledning af OL var der særligt fokus på ord fra sportens verden, og hele 153 af disse finder med denne opdatering plads i ordbogen.

Bangsbreve.dk

Bangsbreve.dk

Pressemeddelelse ved lancering af bangsbreve.dk - et søgbart arkiv over Herman Bangs breve til Peter og Betty Nansen

Hele Holberg online

Efter 7 års arbejde udkommer hele Ludvig Holbergs forfatterskab nu i en digital, tekstkritisk udgave. Læs mere om udgivelsen, som åbner nye muligheder for at gå på opdagelse i det store forfatterskab.

Årsberetning 2014-2015

Tirsdag den 5. maj 2015 afholdt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab årsmøde for medlemmerne. Her kan du hente årsberetningen for 2014-2015.

3,1 kg begrebsverden revet væk

Interessen for dansk sprog lever og har det godt. Den Danske Begrebsordbog udkom i fredags, og allerede nu er 2. oplag sat i produktion.

Ny ordbog systematiserer verden

Fredag den 6. februar 2015 udgiver Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Den Danske Begrebsordbog, præcis 70 år efter den seneste danske begrebsordbog, Harry Andersens Dansk begrebsordbog, udkom, og ca. fire gange så stor som forgængeren.

Lasse Horne Kjældgaard fratræder som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Lasse Horne Kjældgaard fratræder ved udgangen af januar 2015 sin stilling som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for at tiltræde som professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet. Han tiltrådte stillingen som direktør i 2011 og har især arbejdet på at konsolidere og udvikle Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs digitale ressourcer inden for sprog, litteratur og historie.

Opdatering af Diplomatarium Danicum

Opdatering af Diplomatarium Danicum

Den 25. september 2014 er Diplomatarium Danicum opdateret. Stedet er redesignet for at skabe let adgang og bedre søge- og læsefaciliteter på tværs af Diplomatariets voksende ressourcer.

Ny gammel ordbog

Ny gammel ordbog

Den 8. september 2014 udgav Det Danske Sprog og Litteraturselskab Meyers Fremmedordbog på siden meyersfremmedordbog.dk. Ordbogen udkom første gang i 1837 hvor Ludvig Beatus Meyer udsendte den under titlen Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader; tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser.

Ny udgivelse: Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

I 2014 er det 200 år siden rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge ophørte. Det er anledningen til at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen i fællesskab 28. maj udsendte Holbergs store og levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland. Værket udkom første gang i 1729 med titlen Dannemarks og Norges Beskrivelse, og 20 år senere, i 1749, udsendte Holberg en ny, revideret udgave med titlen Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat.

En labyrintisk jubilar

Jens Baggesen (1764-1826) fylder 250 år i 2014. En komplet, ny udgave af hans klassiske rejsebeskrivelse Labyrinten udkom 17. maj 2016 og bidrager til at markere jubilæet.

Ny udgivelse af Æbelholt Klosters Brevbog giver unikt billede af det middelalderlige Nordsjælland

13. juni 2013 udkommer Æbelholt Klosters Brevbog. Hvad enten man interesserer sig for Danmarkshistorie, kirkehistorie eller Nordsjællands lokalhistorie, er Æbelholt Klosters Brevbog en enestående kilde. Bogen udgives hermed for første gang i sin helhed og med originaltekst og nudansk oversættelse side om side. Desuden giver indledningen en grundig indføring i klostrets og håndskriftets historie, og en række registre gør det let at finde rundt i de mange navne og steder. Bogen er rigt illustreret med billeder af håndskriftet og af Æbelholt Kloster, som det ser ud efter de omfattende arkæologiske udgravninger.

Æbelholt Klosters Brevbog_illustrationer

Side 12_Æbelholt Klosterruin, her med refektoriet (spisesalen) i forgrunden og kapitelsalen med stensøjlen i baggrunden Side 30_Begyndelsen af Æbelholt Klosters Brevbog. Første brev er Absalons gavebrev til klostret (bemærk Absalons navn i øverste linje)

Læs om de ældste danske konger på nettet – og på gammeldansk

Det kan være lige så vanskeligt at læse ældre danske tekster som at læse tekster på fremmedsprog. Men det bliver væsentlig lettere nu. En bevilling fra Velux Fonden har gjort det muligt at sammenkoble centrale danske middelaldertekster – som for eksempel ’Den danske Rimkrønike’, den ældste Danmarkshistorie skrevet på dansk – med ordbogen over periodens danskesprog, Gammeldansk Ordbog.

Lis

DSL's Nyhedsbreve