Kontakt

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Christians Brygge 1
1219 København K

cvr.nr. 59188917

tlf.: 33 13 06 60

E-mail: sekretariat@dsl.dk

Administrationen

Karen Skovgaard-Petersen Direktør 5077 7451 ksp@dsl.dk
Britt Lund Frederiksen Regnskabschef 2548 8498 blf@dsl.dk
Jette Edvardsen Regnskabsassistent 5077 7453 je@dsl.dk
Maria Krogh Langner Sekretær 5077 7454 mkl@dsl.dk


C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog

Finn Gredal Jensen Seniorredaktør 5077 7470 fgj@dsl.dk
Nicolai Hartvig Sørensen Seniorredaktør 5077 7464 nhs@dsl.dk
Thomas Troelsgård Seniorredaktør 3313 0660 tt@dsl.dk


Dansk Sproghistorie

Ebba Hjorth Ledende redaktør 6080 2035 eh@dsl.dk
Laurids Kristian Fahl Ledende redaktør 5077 7477 lkf@dsl.dk
Birgitte Jacobsen Seniorredaktør 3313 0660 bj@dsl.dk
Merete Korvenius Jørgensen Seniorredaktør 3313 0660 mkj@dsl.dk
Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen Studentermedhjælper 3313 0660 aam@dsl.dk


Danske Klassikere

Jesper Gehlert Nielsen Ledende redaktør 5077 7458 jgn@dsl.dk
Carl-Emil Prehn Andersen Studentermedhjælper 3313 0660 cepa@dsl.dk


Danske Klassikere fra Middelalderen

Jonathan Adams Ledende redaktør 3313 0660 jon@dsl.dk
Maria Arvidsson Seniorredaktør 3313 0660 maria.arvidsson@dsl.dk
Peter Zeeberg Seniorredaktør 2226 8909 pz@dsl.dk
Simon Skovgaard Boeck Seniorredaktør 3024 3548 ss@dsl.dk


Diplomatarium Danicum

Markus Hedemann Ledende redaktør 3313 0660 mh@dsl.dk
Anders Leegaard Knudsen Seniorredaktør 5077 7474 alk@dsl.dk
Andrea Alberte Stengaard Assisterende redaktør 3313 0660 andrea.stengaard@dsl.dk
Peter Zeeberg Seniorredaktør 2226 8909 pz@dsl.dk
Sebastian Møller Bak Seniorredaktør 3313 0660 smb@dsl.dk
Gustav Juhl Mikkelsen Studentermedhjælper 3313 0660 gjm@dsl.dk


Herman Bangs breve

Gert Posselt Seniorredaktør 5077 7484 gp@dsl.dk


Itdrift

René Johansen Systemadministrator 3313 0660 rj@dsl.dk
Thomas Hansen It-ansvarlig 2825 1502 th@dsl.dk


Latinsk hyrdedigtning

Peter Zeeberg Seniorredaktør 2226 8909 pz@dsl.dk


Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

Marita Akhøj Nielsen Ledende redaktør 6177 4585 man@dsl.dk
Bjarke Moe Seniorredaktør 2683 9327 bmoe@dsl.dk


Ordnet.dk

Laurids Kristian Fahl Ledende redaktør 5077 7477 lkf@dsl.dk
Henrik Lorentzen Seniorredaktør 5077 7461 hl@dsl.dk
Jonas Jensen Seniorredaktør 5077 7476 jj@dsl.dk
Jørg Asmussen Seniorredaktør 3313 0660 ja@dsl.dk
Lars Trap-Jensen Seniorredaktør 5077 7460 ltj@dsl.dk
Nicolai Hartvig Sørensen Seniorredaktør 5077 7464 nhs@dsl.dk
Sanni Nimb Seniorredaktør 2726 5640 sn@dsl.dk
Thomas Troelsgård Seniorredaktør 3313 0660 tt@dsl.dk
Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen Studentermedhjælper 3313 0660 aam@dsl.dk


Peter Seeberg og fiktionens grænser

Jeppe Barnwell Seniorredaktør 5077 7459 jb@dsl.dk
Silas Blume Smidt Studentermedhjælper 3313 0660 sbs@dsl.dk


Sproget.dk

Laurids Kristian Fahl Ledende redaktør 5077 7477 lkf@dsl.dk
Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen Studentermedhjælper 3313 0660 aam@dsl.dk


Tycho Brahe digitalt formidlet

Peter Zeeberg Seniorredaktør 2226 8909 pz@dsl.dk


Alfabetisk liste over medarbejdere

Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen Studentermedhjælper 3313 0660 aam@dsl.dk
Anders Leegaard Knudsen Seniorredaktør 5077 7474 alk@dsl.dk
Andrea Alberte Stengaard Assisterende redaktør 3313 0660 andrea.stengaard@dsl.dk
Birgitte Jacobsen Seniorredaktør 3313 0660 bj@dsl.dk
Bjarke Moe Seniorredaktør 2683 9327 bmoe@dsl.dk
Britt Lund Frederiksen Regnskabschef 2548 8498 blf@dsl.dk
Carl-Emil Prehn Andersen Studentermedhjælper 3313 0660 cepa@dsl.dk
Ebba Hjorth Ledende redaktør 6080 2035 eh@dsl.dk
Finn Gredal Jensen Seniorredaktør 5077 7470 fgj@dsl.dk
Gert Posselt Seniorredaktør 5077 7484 gp@dsl.dk
Gustav Juhl Mikkelsen Studentermedhjælper 3313 0660 gjm@dsl.dk
Henrik Lorentzen Seniorredaktør 5077 7461 hl@dsl.dk
Jeppe Barnwell Seniorredaktør 5077 7459 jb@dsl.dk
Jesper Gehlert Nielsen Ledende redaktør 5077 7458 jgn@dsl.dk
Jette Edvardsen Regnskabsassistent 5077 7453 je@dsl.dk
Jonas Jensen Seniorredaktør 5077 7476 jj@dsl.dk
Jonathan Adams Ledende redaktør 3313 0660 jon@dsl.dk
Jørg Asmussen Seniorredaktør 3313 0660 ja@dsl.dk
Karen Skovgaard-Petersen Direktør 5077 7451 ksp@dsl.dk
Lars Trap-Jensen Seniorredaktør 5077 7460 ltj@dsl.dk
Laurids Kristian Fahl Ledende redaktør 5077 7477 lkf@dsl.dk
Maria Arvidsson Seniorredaktør 3313 0660 maria.arvidsson@dsl.dk
Maria Krogh Langner Sekretær 5077 7454 mkl@dsl.dk
Marita Akhøj Nielsen Ledende redaktør 6177 4585 man@dsl.dk
Markus Hedemann Ledende redaktør 3313 0660 mh@dsl.dk
Merete Korvenius Jørgensen Seniorredaktør 3313 0660 mkj@dsl.dk
Nicolai Hartvig Sørensen Seniorredaktør 5077 7464 nhs@dsl.dk
Peter Zeeberg Seniorredaktør 2226 8909 pz@dsl.dk
René Herring Projektmedarbejder 3313 0660 rh@dsl.dk
René Johansen Systemadministrator 3313 0660 rj@dsl.dk
Sanni Nimb Seniorredaktør 2726 5640 sn@dsl.dk
Sebastian Møller Bak Seniorredaktør 3313 0660 smb@dsl.dk
Silas Blume Smidt Studentermedhjælper 3313 0660 sbs@dsl.dk
Simon Skovgaard Boeck Seniorredaktør 3024 3548 ss@dsl.dk
Thomas Hansen It-ansvarlig 2825 1502 th@dsl.dk
Thomas Troelsgård Seniorredaktør 3313 0660 tt@dsl.dk