Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL, udgiver og dokumenterer dansk litteratur og sprog fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (cvr-nr. 59188917), DSL, er et udgiverselskab i tilknytning til Kulturministeriet. Selskabet, der har ca. 40 ansatte, har siden 1911 udgivet dansk litteratur, danske historiske kilder, dansk naturvidenskabs- og lærdomshistorie samt ordbøger (mest kendt er Den Danske Ordbog). Selskabet er en lille, energisk udgivelses- og forskningsinstitution, der varetager en væsentlig kulturarvsopgave.

Fakta

  • Direktør: Karen Skovgaard-Petersen
  • Grundlagt i 1911. Selskabets første formand (1911-31) var Lis Jacobsen
  • Organiseret som en selvsupplerende, almennyttig forening med ca. 100 medlemmer
  • Beskæftiger ca. 40 medarbejdere, som lønnes af Kulturministeriet og fonde
  • Siden grundlæggelsen er der udkommet over 250 titler