Privatlivspolitik

Her kan du læse om hvordan dsl.dk behandler dine personlige informationer.

Opdateret: maj 2018

Denne privatlivspolitik gælder for Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs websteder:

 • dsl.dk
 • bangsbreve.dk
 • diplomatarium.dk

Disse websteder redigeres af:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christians Brygge 1
1219 København K

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs formål er at:

 • nyudgive danske sproglige og litterære værker fra nyere og ældre tid
 • udgive bibliografier
 • udgive ordbøger på videnskabeligt grundlag
 • opbygge elektroniske sprogresurser, især tekstkorpora, som kilde til bl.a. ordbøger
 • nyudgive dokumenterne til Danmarks historie frem til 1450.

Denne privatlivspolitik omhandler følgende 9 hovedpunkter:

 1. Beskyttelse af privatlivet
 2. Indsamling og anvendelse af information
 3. Brug af teknologier
 4. Links
 5. Videregivelse af oplysninger
 6. Kontrol med personlig information
 7. Klager over informationsindsamling og -anvendelse
 8. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken
 9. Spørgsmål til privatlivspolitikken

1. Dataansvar

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

CVR-nr. 59188917
Christians Brygge 1
1219 København K

1. Beskyttelse af privatlivet

Med dsl.dk’s privatlivspolitik ønsker vi at forklare hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er dsl.dk’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger forstås som oplysninger der kan bruges til at identificere en person. Dvs. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

Vores hjemmeside følger anbefalingerne fra OECD’s guidelines for privatlivsbeskyttelse [C(80)58/FINAL].

dsl.dk er opmærksom på at der i særlig grad skal være opmærksomhed på at beskytte børn og unges privatliv. Vi registrerer ikke personlige oplysninger fra børn og unge ud over en automatiseret indsamling af data til statistiske formål. Vores privatlivspolitik gælder således også til beskyttelse af børn og unge.  

2. Indsamling og anvendelse af information

Som hovedregel kan du besøge http://dsl.dk uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Du kan dog vælge selv at afgive visse personlige informationer om dig selv, fx din mail-adresse hvis du ønsker at abonnere på et RSS-feed e.l. Hvordan vi indsamler og anvender de personlige oplysninger du selv afgiver, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer.

Ud over den information som du selv afgiver til os, afgiver din computer automatisk nogle data som vi indsamler til f.eks. statistisk brug. Disse informationer, samt hvordan vi anvender dem, er nærmere beskrevet i det følgende.

2.1 Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer

Besøger du dsl.dk for at læse eller downloade materiale, indsamler og gemmer vi den information som din computer automatisk afgiver. Informationen samles i en såkaldt serverlog og omfatter:

 • tidspunktet for dit besøg på hjemmesiden
 • adressen (URL) på den besøgte side
 • din IP-adresse
 • browsertype
 • operativsystem (afhængig af din browser)
 • URL på referencesiden (den side du kommer fra afhængig af din browser).

De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre på vores hjemmeside. Informationerne bliver kun koblet med personlig information om en bruger af dsl.dk hvis undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud kræver det. Serverlogs gemmes på ubestemt tid.

2.1.1 Klikadfærd

dsl.dk bruger et tredjeparts analyseværktøj til automatisk at opfange og registrere trafikken på dsl.dk, herunder også hvad du klikker på i dsl.dk-universet, og hvilke undersider du dermed besøger. Analyseværktøjet bruges bl.a. for at sikre at navigationen på dsl.dk bliver så enkel og relevant som muligt for dig som bruger. Klikadfærden kobles ikke med personlig information om en bruger af dsl.dk, medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

2.2 Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer

Det er på dsl.dk ikke nødvendigt frivilligt at afgive information om din identitet før du kan få adgang til en given service.

2.2.1 Kontakt via mail

Hvis du kontakter dsl.dk via mail, bruger vi kun dine personlige data i mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information. Der føres en log over modtagne mails, såvel som disse gemmes for fremtidig reference; det samme gælder evt. svar fra dsl.dk.

2.2.2 Nyhedsbrev

I forbindelse med udsendelse af DSL's nyhedsbrev benytter vi udelukkende din mailadresse og bruger den ikke til andet formål end udsendelse af nyhedsbrevet.

3. Brug af teknologier

Der bruges forskellige teknologier på hjemmesider til at indsamle information – både personlig og i mere anonym form. Dette afsnit beskriver de teknologier vi bruger på dsl.dk.

3.1 Brug af cookies

På dsl.dk bruges cookies, dvs. digitale informationspakker, som lagres på din harddisk, og som kan bruges til at identificere brugere og dennes adfærd på flere måder.

3.1.1 Per session-cookies (midlertidige cookies)

Per session-cookies er midlertidige cookies, der kun lagres i hukommelsen på din browser. De slettes hver gang du lukker din browser.

Per session-cookies virker på den måde at din browser får tildelt et tilfældigt id-nummer. Når du navigerer rundt på dsl.dk, kan man ved at følge id-numrene studere klikadfærden. Det tilfældige id-nummer er ikke forbundet til de enkelte brugers ip-adresse eller andet der kan identificere brugeren. Ved at studere en masse brugeres adfærd kan man se hvordan brugerne interagerer med dsl.dk. Derudfra kan navigation og indhold designes på en måde der forbedrer indholdet på netstedet og dermed også oplevelsen.

Per session-cookies respekterer brugernes privatliv ved ikke at linke adfærden med personlig information. Der genereres altid en ny sessioncookie for hvert besøg, og per session-cookies kan ikke læses af andre webservere.  

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser. Det har ikke betydning for din oplevelse af dsl.dk.

3.1.2 Persistente cookies (permanente cookies)

En persistent cookie ligger permanent på din computer. Cookien bruges til at genkende din computer når du besøger dsl.dk, og den kan dermed forbedre din anvendelse af hjemmesiden. Cookien ligger på din maskine indtil udløbsdatoen, eller til du selv sletter den. Mere permanent er den altså ikke.

Vores cookies lagres på din maskine i en periode på enten 1 eller 10 år, afhængig af hvilken cookie der er tale om, og indeholder følgende information:

 • udløbsdato for cookie
 • din IP-adresse
 • sidst foretagede søgning (søgestrengen)
 • valg du foretager på søgeresultatlisten om enten at åbne eller lukke visningen af et søgeresultat

Herudover sætter vort tredjeparts analyseværktøj en cookie for at kunne følge klikadfærden; jf. pkt. 2.1.1 ovenfor.

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser, men det vil betyde at visse tjenester på dsl.dk ikke fungerer fuldt ud. Vi forbinder ikke information der er gemt i en cookie, med andet personlig information om brugeren.

4. Links

dsl.dk indeholder links til information der er skrevet og vedligeholdt af andre institutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner. Klikker du på et link til en anden hjemmeside, forlader du dsl.dk. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse den eksterne parts privatlivspolitik.

5. Videregivelse af oplysninger

Enhver form for registrering på dsl.dk er valgfri. Vælger du ikke at registrere dig eller afgive personlig information, kan du stadig bruge dsl.dk.

Personoplysninger på dsl.dk videregives kun til interne afdelinger i DSL for at opfylde supportforpligtigelser. DSL videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning lovgivningen kræver det.

Automatisk indsamlede data til brug for statistiske formål udveksles med tredjeparts analyseværktøj, der ikke videregiver informationerne til andre end DSL.

DSL videregiver aldrig personoplysninger til øvrige tredjeparter.

6. Kontrol med personlig information

Du kan til enhver tid spørge os om vi opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data vi har om dig. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.

Vi vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information inden for rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende dig dine data. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om at vi sletter eller retter din personlige information i vores registreringer.

Kontakt itdrift@dsl.dk for anmodninger af ovenstående karakter, eller skriv til os på følgende adresse:

   Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

   Christians Brygge 1
   
1219 København K

7. Klager over informationsindsamling og -anvendelse

dsl.dk er underlagt persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Persondataloven administreres af Datatilsynet. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af eller ved anden interaktion med dsl.dk, kan du klage til Datatilsynet over dsl.dk's praksis.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor.

   Datatilsynet
   Borgergade 28, 5.
   1300 København K
   Telefon: 3319 3200
   Fax: 3319 3218
   Mail dt@datatilsynet.dk
   http://www.datatilsynet.dk – her kan du læse mere om rettigheder og klagemuligheder.

8. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Du kan altid øverst i vores privatlivspolitik se hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret.

9. Spørgsmål til privatlivspolitikken

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du altid rette henvendelse til os på:

   itdrift@dsl.dk

eller

   Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
   att. dsl.dk
   
Christians Brygge 1
   
1219 København K

   Mrk.: Privatlivsspørgsmål