Privatlivspolitik

Her kan du læse om hvordan dsl.dk behandler dine personlige informationer.

Hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi modtager, når du besøger vores hjemmesider eller i øvrigt anvender de services og funktioner, vi tilbyder.

Hvis du vil vide, hvordan vi anvender cookies, bedes du læse vores cookiepolitik.

1 Dataansvar

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, herefter DSL, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
CVR-nr. 59188917
Christians Brygge 1
1219 København K

2 DSL som databehandler

I visse tilfælde er Det Danske Sprog- og Litteraturselskab databehandler for samarbejdspartnere, fx i forbindelse med administration af projektbevillinger.

3 Formål med behandling

3.1 Administration af projektbevillinger

DSL administrerer undertiden projektbevillinger tildelt samarbejdspartnere, som ikke er ansat i DSL. Her kan det være nødvendigt at håndtere personfølsomme oplysninger i forbindelse med lønudbetaling.

3.2 Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev på e-mail, registrerer, arkiverer vi dit navn, e-mailadresse, virksomhed, organisation, uddannelsessted og stilling. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

3.3 DSL’s hjemmesider

Når du benytter hjemmesider i DSL’s regi indsamler vi følgende oplysninger i en adgangslog. Formålet med adgangslogning er indsamling af besøgsstatistik med henblik på klarlægning af brugsmønstre på de respektive sider. Til dette formål indsamles konkret:

  • IP-adresse
  • tidspunkt for besøget af websiden
  • indhold (fx webside, billede, pdf-fil)
  • brugeragent (fx en webbrowser)

DSL’s adgangslogs gemmes i 5 år.

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. Læs mere i vores cookiepolitik.

3.4 Køb af bøger

Ved bestilling af bøger fra DSL indsamler vi følgende oplysninger, som er nødvendige for at levere det bestilte materiale: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse. Til indsamling af disse oplysninger benyttes Google Forms. Dine oplysninger gemmes i 1 år.

4 Modtagere

I visse tilfælde, fx i forbindelse med projektansøgninger, overlader vi dine personoplysninger til DSL’s samarbejdspartnere. Det sker i forbindelse med ansøgninger til fonde og andre bevillingsgivere og det sker i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse.

Hvis vi bliver pålagt det af en offentlig myndighed, kan vi ligeledes videregive dine oplysninger til SKAT, politiet og andre offentlige myndigheder.

5 Tredjelande

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

6 Sikkerhed

Hvis du har behov for at sende os personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail.

7 Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at bruge disse til det eller  de formål, som fremgår ovenfor.

8 Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi gemmer om dig, med visse undtagelser fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi må fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi håndterer dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at gemme dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte håndteringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den håndtering, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan håndtere din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

9 Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. DSL er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

10 Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

11 Kontakt

Skriv til sekretariat@dsl.dk med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.