Hvad er en klassiker?

Udgivelserne i serien giver mere end 70 svar på dette spørgsmål, der er enkelt at stille, men vanskeligt at besvare.

Der er i den redaktionelle linje taget hensyn til fire kriterier. En klassiker kan således være

  • et kendt værk af en kendt forfatter, eller
  • et mindre kendt værk af en kendt forfatter, eller
  • et kendt værk af en ikke-kendt forfatter, eller
  • et (hidtil) ukendt værk af en ikke-kendt forfatter.

Som man vil se, bevæger kriterierne sig fra det næsten banale (at fx St. St. Blichers noveller eller Ludvig Holbergs komedier er guldrandede klassikere) over det mindre oplagte (at alle H.C. Andersens romaner er klassikere) til det mere dristige. Mange kender titlen Fra Piazza del Popolo, men hvem husker Vilhelm Bergsøe? Har skeptikere ret i, at Ernesto Dalgas i bedste fald er et med rette overset geni, eller har seriens udgivelse af hans to hovedværker gjort ham så synlig, at hans placering på den kanoniske liste er rimelig.