Johan Herman Wessels samlede skrifter

Johan Herman Wessels (1742-1785) forfatterskab er det hyppigst udgivne i det 19. århundrede, men det har aldrig foreligget i én samlet og grundigt kommenteret udgave. Det har betydet, at de dramatiske arbejder Lykken bedre end Forstanden, 1776, og Anno 7603, 1785, er lidet kendte og næsten oversete. Dette forhold vil den nye udgave rette op på. Dertil vil den forsyne alle værker med så rigelige kommentarer, at de bliver tilgængelige også for et publikum, der ellers står fremmed over for det 18. århundredes sprog og kultur.

Der arbejdes fortsat med udarbejdelse af kommentarer til Wessels versfortællinger. Udgiveren har til sit arbejde fået stillet digitale fotografier af førstetrykkene i Votre serviteur otiosis til rådighed.