Latinsk Hyrdedigtning

Fra midten af 1500-tallet blomstrede den latinske digtning voldsomt op i Danmark. En af de genrer der er særlig karakteristiske for denne nye renæssancedigtning, er hyrdedigtningen ­ - poetiske samtaler mellem jævne hyrder med græskklingende navne, sådan som de antikke digtere, først og fremmest Vergil, skrev dem. Trods de meget præcise genrekrav er det en genre der kan optræde i mange sammenhænge og behandle mange temaer.

DSL udgiver syv større og mindre værker i denne genre med oversættelser til danske vers. Digtene er alle skrevet inden for perioden 1560-80. Det bliver den første større udgave af latinsk renæssancepoesi her i landet.