Om projektet

Ludvig Holbergs store forfatterskab står centralt i både dansk og norsk litteratur. I dag er komedierne nok det han kendes bedst for, men Holberg bevægede sig inden for en lang række andre genrer: Det parodiske helte-epos Peder Paars, den utopiske roman Niels Klim, hans store og skelsættende danmarkshistorie, den levende selvbiografi og de omfattende samlinger af moralfilosofiske essays hvormed Holberg introducerede denne genre på dansk – for blot at nævne nogle udpluk af hans righoldige forfatterskab, der strækker sig over perioden fra 1711 til hans dødsår 1754.

Denne periode, første halvdel af det 18. årh., går ofte under betegnelsen den tidlige Oplysningstid. Holberg anslår da også gennem hele forfatterskabet en række af Oplysningstidens karakteristiske temaer: Han appellerer til tolerance og fornuft, sætter spørgsmålstegn ved europæernes forrang for andre verdensdeles civilisationer, søger at gøre op med indgroede fordomme, betoner nytte-begrebet, udstiller hykleri og jagen efter udvendige æresbevisninger osv. osv. Det er ingen overdrivelse at Holberg står som Oplysningstidens hovedskikkelse i Danmark-Norge.

En moderne samlet udgave af Holbergs værker findes imidlertid ikke. Sidste – og eneste – gang en samlet, tekstkritisk Holberg-udgave har set dagens lys, var i Carl S. Petersens store 18-bindsværk, Ludvig Holbergs Samlede Skrifter (Kbh. 1913-63). Det er baggrunden for at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen nu har igangsat en storstilet udgivelse af Holbergs skrifter på internettet, ledsaget af værker i bogform.

Den norske redaktion tager sig af Holbergs sagprosa – herunder de historiske værker og Holbergs mange essays (Moralske Tanker og Epistler). Hos den danske redaktion ligger ansvaret for Holbergs fiktionsværker, og det drejer sig bl.a. om komedierne, Peder Paars, Niels Klim og epigrammerne.

Holbergprojektet har to hovedmål: Det ene er at etablere pålidelige tekstkritiske udgaver af Holbergs tekster, det andet at formidle teksterne til såvel forskere som en bredere offentlighed. Teksterne vil blive forsynet med kommentarer, der både skal hjælpe forståelsen og sætte Holbergs tekster ind i en bredere litteratur- og idehistorisk sammenhæng.

Holbergs samlede værker blev udgivet i 18 store foliobind af Carl S. Petersen i årene 1913-1963 (eller mere præcist: Carl S. Petersen forestod bind 1-17, der udkom 1913-1942, og Aage Hansen og F. J. Billeskov Jansen udsendte i 1963 bind 18, der indholder tekstkritik og variantnoter). Det var en stor bedrift, men i dag er udgaven ikke alene vanskelig at opdrive, den er også i flere henseender utilstrækkelig. Den rummer ingen kommentarer eller anden form for hjælp til forståelsen af Holbergs tekster. Dens tekstkritiske niveau er højt for en del af teksternes vedkommende, men kvaliteten er svingende.

Den nye digitale Holbergudgave vil blive en tekstkritisk udgave baseret på førsteudgaverne af Holbergs værker, som også vil kunne ses i digitale faksimiler. Den vil blive forsynet med kommentarer, introduktioner og anden hjælp til forståelsen. Den vil være åbent og gratis tilgængelig på nettet. Teksterne vil desuden blive udgivet i bogform.

Projektets websted har adressen http://holbergsskrifter.dk og http://holbergsskrifter.no. Her kan man se en prototype af den digitale udgave med et udvalg af forskellige Holbergtekster.

Læs mere om Ludvig Holberg og hans forfatterskab på Arkiv for Dansk Litteratur.