Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser

Udgivere: Johanna Akujärvi (Lunds Universitet) og Lars Boje Mortensen
Tilsynsførende: Marianne Alenius og Chr. Gorm Tortzen
Finansiering: Nordisk Kulturfond, Nordplus Sprog under Nordisk Ministerråd, Centre for Medieval Studies (Universitetet i Bergen), Riksbankens Jubileumsfond, Nordic Centre for Medieval Studies, Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond, Syddansk Universitet.

Projektet sigter på at oprette en videnskabelig netbaseret bibliografi over skandinaviske oversættelser (fra 1500 og frem til i dag) af oldtidens og middelalderens litteratur (indtil 1500). De primære kildesprog vil være latin, græsk og norrønt, men alle de europæ­iske litteraturer skal inddrages. Målsprogene er dansk, svensk og norsk (både nynorsk og bokmål). Bibliografien skal give studerende m.fl. direkte adgang til den nordiske oversættelsesskat, som ofte i praksis negligeres til fordel for engelske oversættelser.

I 2008 blev Johanna Akujärvi knyttet til projektet som medredaktør. Takket være hende foreligger grunddata for den klassiske litteratur nu i et standardiseret format. Bibliografien blev publiceret i 2010 på sitet skandinaviske-oversaettelser.net. Den bliver løbende redigeret af udgiverne.

 Besøg onlineversionen af Oldtidens og middelalderens litteratur.