Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa


Peter Seeberg

Peter Seeberg (1925-1999) var en af de betydeligste danske forfattere i anden halvdel af det 20. århundrede, og interessen for hans forfatterskab er stadigt voksende. Det har længe været et ønske at få iværksat en tekstkritisk, kommenteret udgave af hans værker på grundlag af førsteudgaver og i tillæg hertil samle de tekster, der hidtil kun har været tilgængelige i mindre publikationer eller i aviser og tidsskrifter. Seebergs trykte produktion består af ca. 500 publikationer fordelt på romaner, noveller, kortprosa, dramatik, børne- og ungdomslitteratur foruden et omfattende faglitterært forfatterskab. Udgaven har i første omgang prioriteret det skønlitterære forfatterskab bestående af fire romaner, seks novelle- og kortprosasamlinger samt en række tekster uden for samlingerne.

Teksterne udgives i en serie udgaver på i alt 11 bind i et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal. Serien bringer forfatterens værker nyetableret og med indførende noter samt introducerende efterskrifter skrevet af landets fremmeste kendere af forfatterskabet.

Udgivelsesarbejdet forventes afsluttet i 2019.