Projektbeskrivelse

I sin oprindelige form blev Studér Middelalder på Nettet (SMN) udarbejdet i perioden 2002-2006 i et projekt, der var finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd (det nuværende Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Efter en it-opdatering i 2011-2012 arbejdes der nu på en helt ny version af SMN, som sammen med Gammeldansk Ordbog (GO) indgår i projektet Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutiden.

I sin nuværende form tilbyder SMN et omhyggeligt udvalgt tekstmateriale, der fremlægges i videnskabelige udgaver med tekstkritiske apparater, håndskriftbeskrivelser, litteratur- eller kulturhistoriske indledninger og i et vist omfang faksimiler af originalerne. Teksterne er primært valgt med henblik på forskning og undervisning på universitetsniveau, og de er repræsentative for middelalderens dansksprogede litteratur med hensyn til genre, periode og sprogform.

Den nye version af SMN vil bevare det videnskabelige niveau og samtidig gøre teksterne lettere tilgængelige ved at sammenkoble dem med GO. Der linkes fra hvert enkelt ord i teksterne til de relevante ordbogsartikler, og takket være linkningen fra GO til de moderne danske ordbøger vil denne kobling reelt fungere som en løbende forklaring af teksterne.

Den anden forbedring i den nye version af SMN bliver søgemulighederne. Det vil blive muligt at finde enkelte gloser i teksterne, hvad enten man går ud fra deres moderne eller deres middelalderlige form. Endvidere kan der defineres søgninger med flere ord, med ordklasser og med kombinationer af disse parametre. Søgninger med moderne stavemåder vil lette brugen af teksterne betragteligt. De kombinerede søgninger vil primært appellere til forskere, der her får et helt nyt redskab.

Endelig udvides tekstudvalget. Af de gammeldanske landskabslove er Jyske lov allerede udgivet i SMN, og den vil nu blive suppleret med Skånske Lov og de sjællandske love. Udvalget af religiøs litteratur udvides med Jesu Barndomsbog og den gammeldanske oversættelse af 1. Mosebog. Til nyudgivelserne hører endelig de få vidnesbyrd om en middelalderlig folkevisedigtning og den samtidshistoriske beretning om det tyrkiske angreb på Rhodos.

Det mere sammensatte publikum, den nye version af SMN er rettet til, tilgodeses ved, at teksterne kan vises på flere måder. Hvis man ønsker at læse teksten igennem, kan man vælge en visning af teksten uden noter og faksimiler af originalen. Hvis man derimod vil fordybe sig i tekstens egen historie, kan man vælge at få det tekstkritiske apparat, de senere tilføjelser eller billeder af originalen vist sammen med selve teksten, side for side.

Det nye projekt strækker sig over tre år, 2013-2015, og er finansieret af Velux Fonden og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. For tiden arbejdes der på opbygningen af en database og udviklingen af en webapplikation til søgning og tekstvisning.