Svensk-Dansk Ordbog

Svensk-Dansk Ordbog

Det svenske ord vintergäck betyder erantis, og en vintergæk hedder snödroppe på svensk. Der er altså en lumsk lighed mellem det svenske ord vintergäck og det danske ord vintergæk. Sådan er det heldigvis ikke hele vejen igennem med svensk i forhold til dansk; som bekendt er der omfattende ligheder mellem svensk og dansk ordforråd. Alligevel optræder de største forståelsesvanskeligheder i Skandinavien netop i dimensionen svensk-dansk, og der har længe været behov for nye, store ordbøger mellem de to nabosprog, ikke mindst en svensk-dansk ordbog som afløser for Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Ellen Hartmanns nu over 50 år gamle store ordbog.

7. oktober 2010 udkommer der en ny, stor svensk-dansk ordbog på Politikens Forlag. Ordbogen er på 1.183 sider og indeholder 48.500 opslagsord, såvel farlige ord (som vintergäck) og andre svære ord som almindelige svenske ord der ikke afviger særlig meget fra de tilsvarende danske. Ordbogen indeholder 13.000 faste udtryk og over 30.000 eksempler på ordenes betydning og brug.

Svensk-Dansk Ordbog oplyser bredt om svensk sprog sådan at den ikke blot løser den danske brugers specifikke problem med dette eller hint bestemte svenske ord og udtryk, men også giver den interesserede bruger yderligere oplysninger, bl.a. om synonymer, betydningsbeslægtede ord og afledninger og sammensætninger.

Målgruppen for Svensk-Dansk Ordbog er bred og omfatter i sagens natur især danskere med behov for at få oplysning om svenske ord og udtryk; det er, foruden en stor almenhed, grupper som skoleelever, studerende, oversættere, danske indvandrere i Sverige og ansatte i offentlige og private virksomheder med svensk-danske interesser.

Arbejdet med Svensk-Dansk Ordbog er finansieret dels ved en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, dels med nordiske midler fra Nordisk Ministerråd og fra Nordisk Kulturfond.