Anders Bording: Samlede Skrifter

Da Peder Terpager og Hans Gram med støtte fra Frederik Rostgaard i 1735 udgav Anders Bordings Poëtiske Skrifter I-II, lod de hans digte og versificerede månedsavis, Den Danske Mercurius, fremtræde i det 18. århundredes sprogdragt, ligesom Hans Gram forsøgte at gøre værkerne tilgængelige for »enhver vittige Læsere« ved at forsyne dem med »fornødne Opliusninger ved flere Stæder, hvor Meeningen formedelst visse Historiske Omstændigheder er ikke lige klar for alle, i det mindste ikke saa aabenbar, som den var paa Tider, da Versene skreves«.

Mens Erik Sønderholm udgav og kommenterede Anders Bordings digte, og Paul Ries’ faksimilegengivelse af Den Danske Mercurius automatisk genskabte avisen, arbejdes der på det fjerde bind, kommentaren til Den Danske Mercurius. Formålet med kommentaren er at anskueliggøre det sproglige, geografiske, biografiske og alment kulturelle indhold i Den Danske Mercurius for en nutidig læser. Dertil vil Den Danske Mercurius i sin helhed blive transskriberet og gjort tilgængelig digitalt i en søgbar og tekstkritisk udgave.

Arbejdet med kommentaren til Den Danske Mercurius blev påbegyndt i  sommeren 2023, og et uredigeret manuskript forventes færdigt ved udgangen af 2024.

Udkommet

Anders Bording: Digte (1984)

Anders Bording: Den Danske Mercurius (1984)

Kommentar til Anders Bordings digte (1986)