Anders Sørensen Vedels udvalgte historiografiske værker

Udgaven omfatter Anders Sørensen Vedels (1542-1616) vigtigste historiske arbejder med parallel oversættelse af de latinske tekster. Der refereres til følgende tekster:

  1. indledning til Saxo­oversættelsen, 1575, ved FL-N
  2. indledning til Adam af Bremen-udgaven, 1579, ved KS-P
  3. Om den danske krønike at beskrive, 1578-1581, ved LBM
  4. Oratio de origine appellationis regni Daniae, 1584, ved LBM og KS-P
  5. Promus condus ved KC
  6. afleveringsdokumenterne 1595 og 1618 ved KC
  7. fortalen til krøniken ved FL-N
  8. breve om planerne over krøniken ved FL-N.

Elektroniske tekster med tekstkritik foreligger for alle numre. Af de større latinske tekster er 2 og 3 oversat til dansk, mens oversættelsen af 4 er under udarbejdelse. Indledning og kommentar til 3 er kommet langt, mens de andre er i indledningsfasen. Til 4 vil Marita Akhøj Nielsen bidrage på grundlag af det materiale, hun har fremlagt i sin disputats fra 2004. Et grundlagsarbejde til indledningen til 2 er publiceret i Fund og Forskning, 2004. Den generelle indledning er ikke skrevet.