ANDERSEN

Det er mere end 100 år siden, at andenudgaven af H.C. Andersens samlede skrifter blev udgivet. I anledning af 200-året for Andersens fødsel udgiver DSL, med Gyldendal som forlægger, digterens værker i en tidssvarende form og efter moderne tekstkritiske principper, sådan at nutidslæsere får et absolut pålideligt tekstgrundlag - uanset om de læser blot for deres egen fornøjelse eller med et videnskabeligt formål. Hvert bind indeholder ordforklaringer og realkommentarer, og det første bind for hver hovedgenre vil blive indledt af et essay om den pågældende del af Andersens værk.

For at støtte denne dimension disponeres teksterne inden for forfatterskabets enkelte genrer så vidt muligt i kronologisk orden, og de tidligste tekster medtages. I en række tilfælde betyder det, at ANDERSEN indeholder tekster, som de to første udgaver af hans samlede skrifter ikke bød på. På den måde skal ANDERSEN give læsere uden for de lærdes og specialisternes kreds et indtryk af Andersen før Andersen. Men samtidig er det også formålet med udgaven at pege på Andersen efter den etablerede Andersen, dvs. overskride den gængse opfattelse af H.C. Andersen som eventyrdigter slet og ret ved at gøre opmærksom på alt det andet, han også formåede. Ambitionen med ANDERSEN er med andre ord at gøre H.C. Andersens forfatterskab tilgængeligt for nye generationer af læsere i hele dets mangfoldighed.

Udgivelsen, som er illustreret med H.C. Andersens klip, tegninger og kollager, er gjort mulig i kraft af en bevilling fra H.C. Andersen 2005-fonden.